projekt nr 5

5. Międzypokoleniowy "Wehikuł czasu" - gry i zabawy w działaniach integracyjnych.


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Tadeusza Kościuszki 49 05-500 Piaseczno

Skrócony opis projektu

Projekt jest skierowany do grup międzypokoleniowych, które chciałby kreatywnie oraz aktywnie spędzić czas w gronie swoich najbliższych, a także spotykać nowe osoby i dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami. Dorośli będą poznawali świat i zainteresowania swoich dzieci i wnuków, oni zaś będą mogli czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

Opis projektu

Głównym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie otwartych i bezpłatnych działań integrujących grupy międzypokoleniowe, które z powodów barier ekonomicznych, przestrzennych czy organizacyjnych nie mają takiej możliwości. Działania, które będzie można przeprowadzić po dofinansowaniu projektu przyczynią się do zawiązywania mocnych więzi w relacjach międzypokoleniowych, a zwłaszcza rodzinnych. Dzięki wspomnianym działaniom dorośli poznają świat, zainteresowania, fascynacje swoich wnuków i dzieci. Najmłodsi zaś będą mogli czerpać wiedzę oraz doświadczenie od swoich opiekunów, a także poznać gry i zabawy, które były popularne kilkadziesiąt lat wcześniej.
Wszystkie przeprowadzone warsztaty, spotkania, turnieje będą miały na celu szeroko rozumianą integrację międzypokoleniową, która przyczyni się do poznania siebie na wzajem oraz swoich zainteresowań.
W ramach projektu zostanie przeprowadzone szereg działań aktywizujących, które będą koncentrować się na aspekcie pracy międzypokoleniowej, a także integracji m.in.

1. "Międzypokoleniowe warsztaty chemiczne".
2. "Rodzinne warsztaty ze zwierzętami".
2. Turnieje gier konsolowych.
3. Turnieje rodzinnych gier planszowych.
4. Integrujące poznawanie nowych technologii - rodzinne programowanie robotów.
5 "Międzypokoleniowe warsztaty drukowania 3D".
6. "Jak to drzewiej bywało" - gry i zabawy na świeżym powietrzu

Warsztaty zostaną przygotowane oraz przeprowadzone przez specjalistów zajmujących się danymi zagadnieniami.  Działania zostaną rozplanowane na cały rok 2019, a zakupiony sprzęt i materiały pozwolą na ich kontynuację w latach późniejszych. Dlatego, też w ramach dofinansowania projektu zostaną zakupione:

1. Dwie konsole Sony PlayStation 4 PRO.
2. Zestaw gier PlayStation 4.
3. Zestaw rodzinnych gier planszowych.
4. Długopisy oraz drukarka do druku 3D.
5. Zapas filamentu (materiał do długopisów i drukarki 3D).
6. Roboty i gry edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności programowania.
7.Honorarium dla specjalistów prowadzących warsztaty.
8. Maszyna i materiały do tworzenia przypinek - każdy udział w wydarzeniu będzie nagradzany unikalną przypinką.

Dzięki dużej różnorodności działań podejmowanych przy realizacji projektu, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i wziąć w tym udział. Działania skierowane będą głównie do grup międzypokoleniowych, ale będą tak prowadzone i organizowane, ze każdy będzie mógł z nich skorzystać. Ponadto sprzęt taki jak roboty, gry, konsole będą mogły być wykorzystywane w innych organizowanych zajęciach (poza projektowych).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tępo życia w dzisiejszym świecie jest tak duże, że często nie mamy możliwości spędzić czasu wspólnie z najbliższymi. Na przeszkodzie integracji stoi szereg barier, do których można zaliczyć m.in. barierę ekonomiczną, organizacyjną czy lokalową. Dlatego, też powyższy projekt odpowiada na potrzeby integracji międzypokoleniowej, integracji rodzinnej - zrozumienia swoich pasji, zainteresowań i potrzeb. Dzięki temu rodzina będzie mogła zacieśniać swoje relacje i zminimalizować ryzyko oddalenia emocjonalnego pomiędzy swoimi członkami. Biorąc pod uwagę że to rodzina jest podstawową komórką społeczną to właśnie dlatego ten projekt warto sfinansować z pieniędzy publicznych.

Zasady korzystania

Działania projektowe będą całkowicie bezpłatne i dostępne, dla każdej  zainteresowanej osoby lub grupy osób. Ponadto raz zakupiony sprzęt będzie służył przez kilka lat wielu osobom i nie będzie generował kosztów dodatkowych w późniejszych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Konsola PlayStation 4 PRO wraz z dwoma kontrolerami2 000 zł
2Konsola PlayStation 4 PRO wraz z dwoma kontrolerami2 000 zł
3Gry PlayStation 41 500 zł
4Gry planszowe2 000 zł
5Długopis do drukowania 3D300 zł
6Długopis do drukowania 3D300 zł
7Długopis do drukowania 3D300 zł
8Długopis do drukowania 3D300 zł
9Długopis do drukowania 3D300 zł
10Długopis do drukowania 3D300 zł
11Długopis do drukowania 3D300 zł
12Długopis do drukowania 3D300 zł
13Długopis do drukowania 3D300 zł
14Długopis do drukowania 3D300 zł
15Drukarka 3D2 200 zł
16Zapas filamentów do druku 3D2 000 zł
17Robot edukacyjny typu PHOTON800 zł
18Robot edukacyjny typu PHOTON800 zł
19Robot edukacyjny typu PHOTON800 zł
20Robot edukacyjny typu PHOTON800 zł
21Gra edukacyjna Scottie GO! 170 zł
22Gra edukacyjna Scottie GO! 170 zł
23Gra edukacyjna Scottie GO! 170 zł
24Gra edukacyjna Scottie GO! 170 zł
25Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
26Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
27Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
28Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
29Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
30Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
31Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
32Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
33Honorarium za prowadzenie warsztatów 400 zł
34Maszyna do robienia przypinek wraz z akcesoriami2 820 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach