projekt nr 3

3. Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego.


Opis projektu

Projekt zakłada montaż kamer w okolicach wzdłuż ulic Kusocińskiego i Wojska Polskiego /Lub Parku Zachodniego

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa w tej części Piaseczna, czyli w okolicach ulic Kusocińskiego oraz Wojska Polskiego oraz zabezpieczenia elementów Parku Zachodniego.

Opis lokalizacji

Osiedle Kusocińskiego, ul. Kusicińskiego - wybrany po zdefiniowaniu możliwości technicznych oraz konsultacji z mieszkańcami Os. Kusocińśkiego

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zwiększy bezpieczeństwo w centrum Piaseczna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kamera wraz z montażem 50 000 zł
2Kamera wraz z montażem50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach