projekt nr 55

55. Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna w zapasach


Opis projektu

Ogólnopolski turniej w zapasach w stylu klasycznym. Zawody będą odbywały się w SP5 w Piasecznie, będą w nim brały udział zaproszone kluby oraz UKS5 Piaseczno. Turniej będzie odbywał się na dwóch matach. Zawodnicy za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymują medale, puchary i nagrody rzeczowe. W trakcie projektu będzie przeprowadzony pokaz akrobatyczny zachęcający młodzież do uprawiania sportu. Turniej przewidziany jest dla 100 zawodników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Turniej i pokaz ma za zadanie propagować zdrowy styl życia. Sport rozwiązuje takie problemy jak: nadwaga, narkotyki, alkohol, oderwanie dzieci od telefonów, tabletów, itp.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

W zawodach będą brały udział kluby zaproszone oraz UKS5 Piaseczno. zawody będą ogólnodostępne, wstęp na zawody będzie bezpłatny. W czasie imprezy będzie zorganizowany pokaz zapaśniczy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1obsługa techniczna (sprzęt, sprzataczki, obsługa)1 000 zł
2obsługa medyczna. lekarz500 zł
3medale, puchary, nagrody2 000 zł
4prezent dla każdego uczestnika (koszulka- 100szt x 30zł)3 000 zł
5sędziowie (6 osób po 150zł)900 zł
6poczęstunek (kawa, herbata, ciepły posiłek dla 100 osób)3 200 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach