projekt nr 55

55. Turniej o Puchar Burmistrza Piaseczna w zapasach


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14

Skrócony opis projektu

Ogólnopolski turniej w zapasach w stylu klasycznym: dzieci, młodziaków i kadetów

Opis projektu

Ogólnopolski turniej w zapasach w stylu klasycznym. Zawody będą odbywały się w SP5 w Piasecznie, będą w nim brały udział zaproszone kluby oraz UKS5 Piaseczno. Turniej będzie odbywał się na dwóch matach. Zawodnicy za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymują medale, puchary i nagrody  rzeczowe. W trakcie projektu będzie przeprowadzony pokaz akrobatyczny zachęcający młodzież do uprawiania sportu. Turniej przewidziany jest dla 100 zawodników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Turniej i pokaz ma za zadanie propagować zdrowy styl życia. Sport rozwiązuje takie problemy jak: nadwaga, narkotyki, alkohol, oderwanie dzieci od telefonów, tabletów, itp.

Zasady korzystania

W zawodach będą brały udział kluby zaproszone oraz UKS5 Piaseczno. zawody będą ogólnodostępne, wstęp na zawody będzie bezpłatny. W czasie imprezy będzie zorganizowany pokaz zapaśniczy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1obsługa techniczna (sprzęt, sprzataczki, obsługa)1 000 zł
2obsługa medyczna. lekarz500 zł
3medale, puchary, nagrody2 000 zł
4prezent dla każdego uczestnika (koszulka- 100szt x 30zł)3 000 zł
5sędziowie (6 osób po 150zł)900 zł
6poczęstunek (kawa, herbata, ciepły posiłek dla 100 osób)3 200 zł
Łącznie: 10 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach