projekt nr 92

92. Pływanie dla dzieci w Piasecznie


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie ul. Sikorskiego 20

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach