projekt nr 3

3. Rytmika dla Smyka- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2,5-6 lat


Opis projektu

Do wyceny projektu przyjęto, że koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 35 zł miesięcznie. Stąd koszt miesięczny dla 75 osób (4 grup przedszkolnych) wynosi 2625 zł, zatem koszt zajęć prowadzonych przez 10 miesięcy to 26 250 zł.
Do tego należy doliczyć koszt zakupu instrumentów muzycznych: rurki bum bum, dzwonki diatoniczne, zestaw instrumentów perkusyjnych, ok. 3 000 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Zabawy muzyczno–rytmiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a same dzieci czerpią dużo radości z odbioru i tworzenia muzyki.

Opis lokalizacji

Zajęcia powinny odbywać się w Przedszkolu nr 2, Piaseczno, ul. Longinusa 25.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zajęcia prowadzone przez 10 miesięcy 26 250 zł
2Zakup instrumentów muzycznych: rurki bum bum zestaw przedszkolny 500 zł
3Zakup instrumentów: dzwonki diatoniczne 3 x zestaw podstawowy 1 000 zł
4Zakup instrumentów perkusyjnych1 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach