projekt nr 17

17. Dostępne Górki Szymona


Lokalizacja

Górki Szymona

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych poprzez instalację stacji rowerów miejskich Veturilo. W ramach projektu przewiduje się montaż stacji Veturilo na końcu Alei Brzóz.

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych na terenie Górek Szymona poprzez instalację stacji rowerów miejskich Veturilo na końcu Alei Brzóz.
Przewiduje się wykonanie stacji na 15 stanowisk + 10 rowerów miejskich.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Istnieje potrzeba zwiększenia dostępności terenu Górek Szymona dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. Rozwijający się w Piasecznie system rowerów miejskich powinien uwzględniać tereny położone w większej odległości od centrum Piaseczna i umożliwiać mieszkańcom przemieszczanie się na przy użyciu rowerów miejskich na tereny rekreacyjne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt realizacji stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (dla najmniejszych stacji - 15 stanowisk +10 rowerów miejskich)100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach