projekt nr 107

107. Zielona bariera wzdłuż Puławskiej


Lokalizacja

Ulica Puławska, na odcinku między Raszyńską a Energetyczną, wzdłuż drogi krajowej 79.

Skrócony opis projektu

Projekt obejmuje obsadzenie krzewami typu tuja (np. żywotnik zachodni, cis pospolity) pasów zieleni na Osiedlu Plaza, przy chodniku sąsiadującym z ulicą Puławską i drogą krajową nr 79 na terenie miasta Piaseczno. Pasy krzewów ( lub drzew) stanowiłyby "ekran" odgradzający Osiedle Plaza oraz okoliczne zabudowania od drogi krajowej nr 79.

Opis projektu

Projekt przewiduje posadzenie krzewów typu tuja, w rzędzie, w odstępach co około 0,5 metra, na trawniku za chodnikiem między Osiedlem Plaza a ulica Puławską. Posadzenie krzewów w obszarze: od skrzyżowania z ulicą Raszyńską, wzdłuż Puławskiej, do skrzyżowania z ulicą Energetyczną wymagałoby użycia około 250 sadzonek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Stworzenie pasma zieleni odgradzającej Osiedle Plaza od hałasu i zanieczyszczeń, których źródłem jest droga krajowa nr 79 stanowiłoby olbrzymią korzyść dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz okolicznych zabudowań i skutkowałoby poprawą warunków ich życia. Sadzenie drzew i krzewów w niedalekiej odległości o dróg o dużym natężeniu ruchu niesie ze sobą wiele zalet dla środowiska. Przydrożne drzewa oczyszczają atmosferę i glebę, pochłaniają szkodliwe gazy- redukują poziom dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu,amoniaku i dwutlenku siarki. Pas krzewów zatrzymuje zanieczyszczenia tj. metale ciężkie - kadm, ołów, cynk- pochodzące za spalin samochodowych. Redukuje też niemal o 50 % hałas. Drzewa zacieniają jezdnię i obniżają temperaturę, zmniejszają prędkość wiatru. Nieoceniona jest ich rola w tworzeniu krajobrazu. Mają  wartość estetyczną.
Realizacja  projektu skutkowałaby częściowym odgrodzeniem za pomocą zieleni  osiedla od drogi a tym samym poprawą mikroklimatu tego terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1posadzenie 250 krzewów5 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszty dotyczą przycinania krzewów i ich utrzymania.

Opis realizacji

W ramach projektu zostały posadzone krzewy żywotnika zachodniego w formie żywopłotu na wysokości budynków mieszkalnych na odc. od ul. Raszyńskiej do wjazdu do sklepu Decathlon.

Postęp realizacji

W ramach projektu zostały posadzone krzewy żywotnika zachodniego w formie żywopłotu na wysokości budynków mieszkalnych na odc. od ul. Raszyńskiej do wjazdu do sklepu Decathlon.