projekt nr 85

85. Aqua aerobik dla seniorów, młodzieży i dorosłych w Piasecznie


Opis projektu

Opis w załączeniu (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączeniu (formularz)

Opis lokalizacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączeniu (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączeniu (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach