Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. Słodkie wspomnienia


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie we współpracy z Multicentrum. Lokalizacja: Centrum Edukacyjno-Multimedialne, ul. Jana Pawła II 55. Biblioteka posiada do zaplcze infrastrukturalne i kadrow zapewniające płynną realizaję projektu na każdym jego etapie.

Skrócony opis projektu

Projekt jest skierowany do każdej grupy wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ma na celu przybliżenie im dawnych form spędzania wolnego czasu bez telefonów, "off-line". Celem projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

Opis projektu

projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w celu przybliżenia im sposobów spędzania wolnego czasu sprzed rewolucji cyfrowej Ukazanie im form aktywności ich rodziców i dziadków. W dzisiejdszych czasach informacja i nowe technologie są dostępne powszechnie i czesto powodująa rozluźnienie relacji rodzinnych i interpersonalnych dzieci i młodzież mają problem ze znalezieniem sobie przestrzeni i zajęcia w przypadku braku dostępu do nowych technologii.
wychodząc na przeciw głównym celem działania projektowego będzie odbudowanie i wzmocnienie relacji opiekun dziecko oraz rozbudzenie w najmłodszych kreatywności i wyobraźni.
bardzo dobrym sposobem postawionego celu jest przybliźenie dawnych form zabaw i rozrywek o którychobecnie mało kto pamięta

W ramach projektów zorganizowany będzie festyn z okazji Dnia Dziecka.

projekt przewiduje dotarcie do następujących odbiorców:
dzieci od 3 r.ż.
dzieci przedszkolne
dzieci nauczania wczesnoszkolnego
dzieci nauczania klas podstawowych 4-8
młodzież i dorośli

Działania realizowane w ramach projektów:
sensoplastyka dla najmłodszych
zajęcia muzyczno taneczne (gra na instrumentach, zumba)
dawne gry i zabawy (guma skakanka patyki kapsle gry planszowe)
zorganizowanie podchodów i gier na orientację
dla dorosłych spotkania z psychologami, planszówki, a także uczestniczenie w aktywnościach z  dziećmi
Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych animatorów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W czasie eventów organizowanych przez Bibliotekę będą przeprowadzane zajęcia mające na celu wzmocnienie więzi rodzinny i międzypokoleniowych mieszkańców Piaseczna i okolic. Będziemy promować zabawy na wolnym powietrzu, grupowe  "jak za czasów naszych dziadków". Pragniemy odciągnąć młodzież od komputerów i telefonów w trosce o ich zdrowie oraz pokazanie że można się dobrze bawić bez urządzeń elektronicznych, których młodzież nadużywa. Ato wpływa negatywnie na rowój psychiczny i kontakty interpersonalne.

Zasady korzystania

Realizacja projektu zakłada ogólnodostępność i bezpłatność wszystkich działań.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Słodkie wspomnienia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500).

Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 70 17 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w systemie przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Piasecznie, w tym:
a) umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu
b) sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu
c) zagłosowania na projekty.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wysyłania do Ciebie informacji o:
a) pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
b) postępach realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie on wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
c) o ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu , agata.posniak@piaseczno.eu lub pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z internetowego systemu budżetu obywatelskiego to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.
Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr telefonu i adresu e-mail,
e) PESEL

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w Piasecznie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Pomysłodawca / osoba głosująca w budżecie obywatelskim ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wydziałom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, które biorą udział w budżecie obywatelskim.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.