Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Wrzutnia na książki czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek do biblioteki


Zdjęcie do projektu Wrzutnia na książki czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek do biblioteki

Lokalizacja

Montaż wrzutni przy wejściu do Biblioteki Głównej.
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
ul. Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno
Budynek Centrum Edukacyjno-Multimedialnego

Skrócony opis projektu

Wrzutnia (książkobox) służy do zwracania książek wypożyczonych z biblioteki bez konieczności wchodzenia do budynku, w dogodnym dla Czytelnika czasie. Rozwiązanie to jest samoobsługowe i dostępne całodobowo. Urządzenie to umożliwia dokonywanie samodzielnych zwrotów materiałów bibliotecznych, o każdej porze dnia i nocy (24h), bez względu na godziny otwarcia biblioteki.

Opis projektu

Wrzutnia (Książkobox) to urządzenie, które umożliwia całodobowy, samodzielny zwrot książek, filmów i audiobooków! Urządzenie to umożliwia dokonywanie samodzielnych zwrotów materiałów bibliotecznych o każdej porze dnia i nocy (24h), bez względu na godziny otwarcia biblioteki. Jest zintegrowane z systemem bibliotecznym MAK+, co oznacza, że zwrot jest automatycznie odnotowany na koncie bibliotecznym czytelnika. Książkobox jest bardzo łatwy w obsłudze.  Zwrot książki nie wymaga użycia nawet karty bibliotecznej. Użytkownik umieszcza wypożyczoną książkę, audiobook lub film  w oznaczonym otworze. Wrzutnia sczytuję pozycję i wprowadza ją do systemu jako zwrot, co zostanie odnotowane na koncie czytelnika. Książki z wrzutni wyjmowane będą codziennie w dni robocze, dzięki temu szybko wrócą do obiegu czytelniczego. Wrzutnia usytuowana będzie na szklanej ścianie zewnętrznej budynku biblioteki, tuż obok wejścia głównego do Biblioteki Głównej, ul. Jana Pawła II 55 w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wrzutnia służy do zwracania książek do biblioteki bez konieczności wchodzenia do budynku, w dogodnym dla czytelnika czasie. Rozwiązanie to jest samoobsługowe, całodobowe i docenią je zwłaszcza osoby, które będą chciały zwracać książki po godzinach pracy biblioteki lub w dni wolne od pracy, gdy Biblioteka jest nieczynna. Rozwiązanie to pozwala na oszczędność czasu, zwłaszcza w przypadku, gdy czytelnik  nie planuje odbioru kolejnego zamówienia. Jest to także idealne rozwiązanie dla osób mających problemy z poruszaniem lub osób niepełnosprawnych — nie ma konieczności wejścia do budynku oraz wchodzenia po schodach, by oddać książkę. Wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym kolejni czytelnicy nie będą długo czekać na pozycje do wypożyczenia. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Lokalizacja wrzutni, w bliskim sąsiedztwie gęsto zaludnionych, licznych osiedli oraz szkół, a także targowiska miejskiego, daje gwarancję, że będzie to dogodne miejsce dla mieszkańców Piaseczna.

Zasady korzystania

Wrzutnia będzie ogólnodostępna - usytuowanie na ścianie budynku przy wejściu do biblioteki. Dostęp do niej będzie nieograniczony. Będzie zamontowana w taki sposób, aby każdy mógł z niej skorzystać, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt prądu: 1000 zł rocznie
Koszt serwisu urządzenia: 500 zł rocznie

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wrzutnia na książki czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek do biblioteki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500).

Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 70 17 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w systemie przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Piasecznie, w tym:
a) umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu
b) sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu
c) zagłosowania na projekty.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wysyłania do Ciebie informacji o:
a) pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
b) postępach realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie on wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
c) o ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu , agata.posniak@piaseczno.eu lub pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z internetowego systemu budżetu obywatelskiego to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.
Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr telefonu i adresu e-mail,
e) PESEL

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w Piasecznie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Pomysłodawca / osoba głosująca w budżecie obywatelskim ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wydziałom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, które biorą udział w budżecie obywatelskim.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.