Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 49

49. Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy


Lokalizacja

Parking przed budynkiem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno)

Skrócony opis projektu

Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy odbędzie się między 2 a 3 kwartałem 2021 roku. Wydarzenie, pod szyldem akcji #KULTURAdlaKLIMATU, jest dedykowane wszystkim mieszkańcom Piaseczna i okolic. Zaplanowano szereg działań edukacyjnych, proekologicznych, a także jednoczących społeczność lokalną. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i budowanie właściwych postaw i zachowań.

Opis projektu

Zaplanowane działania to:
– interaktywna wystawa plenerowa "MNIEJ ŚMIECI=WIĘCEJ ŻYCIA" (Pakiet 10 urządzeń: Interaktywna tablica DRZEWO (dwustronne urządzenie); Cykl życia produktu (dwustronne urządzenie); Nie marnuj jedzenia-wielka lodówka; Wielkie puzzle (urządzenie dwustronne); Wielkie eko-memory; Wielkoformatowa gra planszowa Eko; Podświetlana kula ziemska (wyspy śmieci); Skrzynia zmysłu wzroku; Skrzynia zmysłu dotyku; Skrzynia zmysłu słuchu),
– wystawa ekologiczna na planszach
– koncerty lokalnych twórców,
– teatrzyki kamishibai o tematyce ekologicznej,
– wykłady oraz pokazy naukowe (roboty, długopisy 3d, programowanie)
– "Eko-półka" - stoisko z książkami popularnonaukowymi oraz promocja ekologicznej wymiany książek (bookcrossing),
–  pokaz chemiczny
–  śmieciarka edukacyjna
– strefa relaksu dla całej rodziny,
– eko warsztaty, animacje, bańki,
– punkt wymiany „roślinka za baterie”
– stoiska wystawców z licznymi atrakcjami
– oraz wiele innych atrakcji.

W pikniku przewidziano udział instytucji publicznych m.in. PSZOK, PWiK, Gminny Wydział Ochrony Środowiska, Nadleśnictwo Chojnów, okolicznych pszczelarzy oraz wydawnictw, które mają w swojej ofercie książki o tematyce ekologiczno-naukowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obserwuje się wzrost zaangażowania w ochronę przyrody oraz potrzebę edukacji w temacie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Projekt wpisuje się w nurt działań ekologicznych podejmowanych w całej Polsce. Zaplanowany Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy odpowiada na potrzeby edukacji ekologicznej mieszkańców oraz na popularyzację wiedzy o nowoczesnych technologiach. Połączenie tych dwóch dziedzin na pikniku (nauki i ekologii), będzie atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. W harmonogramie wydarzenia zaplanowano atrakcje i aktywności, które spotkają się z dużym zainteresowaniem odbiorców w każdym wieku. W ten sposób zostanie zrealizowany cel, jakim jest podniesienie świadomości w temacie wpływu człowieka na zmiany klimatyczne oraz nauki przez zabawę. Piknik będzie również ciekawą formą spędzenia czasu i integracji lokalnego środowiska.

Zasady korzystania

Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy będzie wydarzeniem ogólnodostępnym, bezpłatnym i skierowanym do szerokiego grona odbiorców gminy Piaseczno oraz wszystkich zainteresowanych.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z opinią ekspercką, przedstawiony kosztorys projektu jest zaniżony. Proponujemy zwiększyć koszty organizacji do kwoty 40.000zł.

Na podstawie §5 ust. 13 Regulaminu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 507/XXII/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2021, zgoda Pomysłodawcy w przypadku zmiany kosztorysu projektu nie jest wymagana.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500).

Przedstawicielem administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 70 17 550 mail: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu

Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org w trakcie składania projektów lub głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku zakładania konta w systemie przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Piasecznie, w tym:
a) umożliwienia zgłoszenia Twojego projektu
b) sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego przez Ciebie projektu
c) zagłosowania na projekty.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wysyłania do Ciebie informacji o:
a) pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
b) postępach realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie on wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
c) o ewaluacji budżetu obywatelskiego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu , agata.posniak@piaseczno.eu lub pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z internetowego systemu budżetu obywatelskiego to wystarczy, że podasz nam adres e-mail.
Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) nr telefonu i adresu e-mail,
e) PESEL

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w Piasecznie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) adresu e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w Piasecznie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Pomysłodawca / osoba głosująca w budżecie obywatelskim ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wydziałom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, które biorą udział w budżecie obywatelskim.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.