projekt nr 19

19. Budki POCZYTAJKI


Opis projektu

Buka - Poczytajka o powierzchni ok 1,5 m2 oszklona wyposażona w regał na księgozbiór ustawiona w ogólno dostępnym miejscu - park miejski. W budce zostaną postawione przez mieszkańców książki. Są mieszkańcy, którzy chętnie przekazaliby część swoich przeczytanych już książek do takich punktów wypożyczalni. Zasada korzystania z punktu bardzo prosta, aby wziać jedna książkę pozostaw jakąś swoją. To mieszkańcy sami decydują ile i jakie zbiory będą tam umieszczone, sami dbają o stan książek. W budce należy umieścić regulamin korzystania z takiej wypożyczalni. Budka powinna być wyposażona w drzwi aby chronić księgozbiór przed warunkami atmosferycznymi. Poczytajka dostępna powinna być w godzinach dostępności parku i dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta niezależnie od wieku.

Podobne punkty działają z powodzeniem już w wielu miastach przykładem może być park zdrojowy w Konstancinie Jeziornie.
Projekt w przyszłości można powielić o inne punkty na terenie miasta, np. dworzec PKP.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Statystycznie czytamy coraz mniej. W celu propagowania czytania i krzewienia kultury jestem przeświadczony, iż taka forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu pozwoli naszym mieszkańcom miło spędzić wolny czas.

Opis lokalizacji

Wszystkie trzy parki miejskie oraz teren przyległy do górek Szymona.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zasada korzystania z takiej Budki - poczytajki byłaby bardzo prosta, mieszkaniec korzysta z pobytu na terenie parku chcąc uprzyjemnić pobyt czytając ciekawą książkę mógłby wypożyczyć sobie ją z takiej poczytajki. Aby mógł tego dokonać powinien pozostawić swoją jakąś przeczytaną, a wziąć jedną ze zgromadzonych już tam książek. Zgromadzony księgozbiór pochodziłby z ofiarowanych nieodpłatnie przez mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż jednej budki 10000 Pln, 4 x 10 000 =40.000 Pln40 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach