projekt nr 6

6. Bezpieczny rower przy dworcu PKP


Opis projektu

Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Gdy trzeba dojechać z miejsca zamieszkania do stacji PKP lub najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, rower staje się szczególnie wygodny. Zamiast iść na przystanek i podjeżdżać autobusem 1 czy 2 przystanki aby przesiąść się do pociągu, dużo szybciej i wygodniej jest wsiąść na rower. Najprościej byłoby skorzystać z roweru miejskiego, ale w mniejszych miastach nigdy nie będzie takiej ilości stacji rowerowych, aby zaspokoić potrzeby wszystkich chętnych. Trzeba więc korzystać z własnego roweru i wtedy największym problemem jest to, gdzie rower bezpiecznie zostawić. Kiedy nie ma odpowiedniego miejsca, każdy słup, ogrodzenie czy latarnia staje się stojakiem do którego można przypiąć rower. Wiele osób dojeżdżałoby do stacji PKP własnym rowerem, ale wizja utraty roweru skutecznie do takiego pomysłu zniechęca.
Aby zachęcić mieszkańców do wykorzystania własnego roweru do dojazdu na stację PKP, proponuję zamontowanie w okolicy dworca zadaszonych wiat rowerowych, które będą objęte monitoringiem miejskim. Gdyby jeszcze oświetlić te wiaty, dałoby to dodatkowe poczucie bezpieczeństwa dla właścicieli rowerów. Monitoring powinien zabezpieczyć wiaty ale również drogi dojścia. Potencjalny złodziej raczej nie będzie przecież jechał rowerem po ulicy w kominiarce.
Proponuję również, aby wiaty stanowiły element architektury miejskiej. Ponieważ jest to duża kubaturowo instalacja, musi on współgrać lub wręcz tworzyć charakter miejsca, w którym jest postawiona. Dworzec PKP w Piasecznie jest przykładem pięknej architektury przedwojennego modernizmu i wiaty powinny komponować się z tym budynkiem, dając początek zmianie otoczenia dworca w Piasecznie, które – delikatnie mówiąc – do najładniejszych nie należy. Proponuję lokalizację wiat po zachodniej stronie torów kolejowych, możliwie najbliżej kładki dla pieszych. Ewentualnie jedną z wiat można postawić po wschodniej stronie. W sumie można byłoby bezpiecznie zostawić w okolicach dworca PKP ok. 40 rowerów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt zachęca do korzystania z roweru jako środka transportu. Usytuowanie wiat wokół dworca wzmacnia znaczenie transportu szynowego, który powinien stać się głównym sposobem podróży do Warszawy. Oprócz lokalnych linii L, które umożliwiają mieszkańcom Piaseczna i okolicznych miejscowości dojazd do dworca, rower byłby wygodnym i szybkim sposobem dotarcia do dworca. Podstawowym warunkiem jest możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru w okolicy dworca. Gmina już zainstalowała stację piaseczyńskiego roweru miejskiego przy dworcu PKP, co podkreśla znaczenie tego miejsca dla transportu zbiorowego.

Opis lokalizacji

Teren po zachodniej stronie torów kolejowych, gdzie planuje się też parking. Wiaty powinny być usytowane w okolicach kładki dla pieszych.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wiaty będą ogólnodostępne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wiata rowerowa ze stojakami - 2 szt52 000 zł
2Monitoring20 000 zł
3Oswietlenie8 000 zł
4Montaż 3 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

oświetlenie - 1000 zł