projekt nr 23

23. Mała architektura w mieście - nowoczesne i estetyczne słupy ogłoszeniowe dla Piaseczna


Lokalizacja

Proponujemy, by słupy stanęły na głównych placach tj. pl. Piłsudskiego, Pl. Kisiela oraz przy CK na Kościuszki, przy dworcu PKP oraz przy parku.

Skrócony opis projektu

Mała architektura jest bardzo ważnym elementem pejzażu miasta. Może upiększać lub szpecić przestrzeń, dlatego powinna być nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna. Projekt przewiduje zakup 5 estetycznych, podświetlanych słupów ogłoszeniowych dla potrzeb miasta. Chcielibyśmy, by nowe słupy stanęły na odnowionych placach w centrum Piaseczna oraz innych uczęszczanych miejscach.

Opis projektu

Mała architektura jest bardzo ważnym elementem pejzażu miasta. Powinna być nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna. Dzięki ładnym elementom małej architektury miejsca nabierają charakteru i elegancji. Projekt przewiduje zakup 5 estetycznych, podświetlanych słupów ogłoszeniowych dla potrzeb miasta. Słupy powinny być wykonane z odpornych na działanie pogody materiałów oraz łatwe do utrzymania w czystości. Istnieją także słupy z wmontowanym systemem oświetlenia LED, które dodatkowo spełniają funkcję oświetleniową w nocy (i bardzo ładnie się prezentują). W zamiarze pomysłodawcy, słupy mają być wykorzystywane TYLKO przez gminę i inne instytucje gminne, samorządowe (kultura, sport), a także podmioty z nimi współpracujące, tak by istniała kontrola nad tym, co jest wieszane, w jakim formacie itp. Gmina byłaby także odpowiedzialna za regularne oczyszczanie słupów ze starych ogłoszeń oraz utrzymywanie ich w czystości. Chcielibyśmy, by nowe słupy stanęły na odnowionych placach w centrum Piaseczna oraz innych uczęszczanych miejscach. W zał. przykładowe słupy, o jakich myślimy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Słupy ogłoszeniowe spełniają przede wszystkim funkcje informacyjne, ale mogą także dodawać charakteru i elegancji miejscom publicznym. Proponowane w projekcie słupy spełniają obie te funkcje, dodatkowo stanowią element oświetleniowy w nocy. Obecnie istniejące w Piasecznie słupy ogłoszeniowe i tablice nie pasują do eleganckiego wizerunku miasta, do którego aspirujemy. Słupy w założeniu pomysłodawcy mają służyć gminie oraz jednostkom gminy do ogłaszania ważnych informacji oraz wydarzeń.

Zasady korzystania

Słupy umiejscowione w ogólnie dostępnych miejscach będą informowały wszystkich o ważnych sprawach miasta i gminy oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1słup ogłoszeniowy z oświetleniem LED x 5 sztuk (12.300 zł/szt)61 500 zł
2transport1 000 zł
3montaż x 52 500 zł
Łącznie: 65 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach