projekt nr 25

25. Bezpłatne zajęcia z Kickboxingu i Samoobrony dla młodzieży z Piaseczna


Skrócony opis projektu

Weekendowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, których celem jest poprawa ich sprawności fizycznej poprzez trenowanie sztuki walki Kickboxing oraz pożyteczne zorganizowanie wolnego czasu - ruch jako styl życia. Spotkania odbędą się pod hasłem "Łączy Nas Sport Nie Narkotyki ".

Opis projektu

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów oraz Ambasadorów akcji Łączy Nas Sport Nie Narkotyki. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć są ściśle związane ze stroną psychologiczną projektu. Instruktorzy w głównej mierze wykazują powiązanie sfery ruchowej prowadzonych przez nich ćwiczeń, ze stroną mentalną człowieka wskazując rozwój osobowy jako główny czynnik osiągania sukcesu. Treningi połączone są z rozmowami na temat sportu i idei rozwoju poprzez jego uprawianie.

Projekt zakłada uczestnictwo w zajęciach sztuk walki kickboxingu. Przyniesie to nie tylko usprawnienie uczestników i dobrą zabawę, ale też rzetelną informację rodzicom, czy dziecko dobrze współpracuje w grupie, czy ma predyspozycje do sportów indywidualnych.Kickboxing to jedna z najpopularniejszych sztuk walki. Sport ten łączy w sobie techniki boksu i kopnięcia. Żeby dobrze walczyć trzeba nauczyć się spokoju i koncentracji. To sport, który może być odskocznią, od siedzenia przed komputerem, czy też tzw "zbijania bąków" na ulicy.

Spotkania z cyklu Łączy Nas Sport Nie Narkotyki to autorski projekt  Mistrza Świata w kickboxingu Piotr Bąkowskiego i Stowarzyszenia Promocji Sztuk Walki Runda Zero Promotion. Cykl spotkań jest jedną z metod realizacji założeń kampanii profilaktyki społecznej Łączy Nas Sport Nie Narkotyki, którą między innymi do tej pory objęły patronaty Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości , Wojewody Mazowieckiego, Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz Miasta i Gminy Piaseczno.

Całoroczne - (38 tygodni bez wakacji, ferii i świąt) zajęcia dla dzieci z Piaseczna przy pisemnej zgodzie rodziców na uczestnictwo i braku przeciwwskazań lekarskich. Grupa młodsza 15 osób, wiek 10-13 lat, 1,5 godziny w tyg. sobota g.13 , grupa starsza (wiek 14-16 lat) 15 osób, jeden raz w tyg, 1,5 godziny soboty g. 14:30.


Projekt kierowany jest do firm prowadzących sportowa działalność gospodarcza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Sportowcy sztuk walki są nie tylko żywym przykładem idei rozwoju osobowego poprzez uprawianie swoich dyscyplin. Będąc wzorem sukcesu dla dzieci i młodzieży są także łącznikiem pomiędzy nimi a ideą  kampanii Łączy Nas Sport Nie Narkotyki.
Tematem spotkań jest zaprezentowanie sportu i wszelkiego innego rodzaju aktywności związanej z realizowaniem pasji i rozwijania zainteresowań jako metody rozwoju osobowego i alternatywy do zachowań o charakterze patologicznym. Nośnikiem są osobiste przeżycia sportowców.

1. Ewidentna potrzeba usprawnienia dzieci i młodzieży
2. Ewidentna potrzeba oderwania dzieci od komputera
3. Umożliwienie poznania nowej dyscypliny sportu
4. Umożliwienie wszechstronnej rywalizacji
5. Rozwój osobisty
6. Integracja mieszkańców

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt podstawowy, a pozostały sprzęt niezbędny do realizacji projektu zapewni wybrany w drodze konkursu/zapytania ofertowego jego realizator.Zasady korzystania

Projekt przeznaczony dla młodzieży szkolnej z Gminy Piaseczno. Rekrutacja dzieci i młodzież poprzez stronę FB wydarzenia,gazetkę
stronę Urzędu Gminy, gazetę Przegląd Piaseczyński. Koordynacja zgłoszeń przez adres email wykonawcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Wynajem sali (38 tyg. x 3 godz) = 114 godz. x 60 zł6 840 zł
2Zakup sprzętu sportowego indywidualnego (rękawice) dla 30 osób - 1 pakiet 120 zł3 600 zł
3Reklama - zakup papieru, toneru, druk plakatów 1 000 zł
4Koszty wykonawcy (koordynator merytoryczny, wynagrodzenie instruktorów + pochodne, nagrody dla 30 osób)9 700 zł
5Zakup maty treningowej 6m64 000 zł
6Zakup tarcz do treningów2 000 zł
Łącznie: 27 140 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach