projekt nr 1

1. Mobilna Galeria Kolejowa


Lokalizacja

Piaseczno ul. Sienkiewicza 14 oraz tory kolejki wąskotorowej (np. Piaseczno Przeładunek)

Skrócony opis projektu

Mobilna Galeria Kolejowa czyli wagon "wystawienniczy" wzbogaci ofertę kulturalną Piaseczna. Będzie w nim można robić różnego rodzaju ekspozycje i wystawy artystyczne oraz historyczne, projekcje, projekty edukacyjne. Wydarzenia organizowane w wagonie będą mogły mieć miejsce wszędzie tam, gdzie sięgają tory kolejki, gdyż wagon będzie mobilny. Oświetlenie pozwoli na jego użytkowanie również w nocy.

Opis projektu

Mobilna Galeria Kolejowa (wagon "Wystawienniczy") zakres projektu:

Projekt polega na generalnym remoncie wąskotorowego wagonu towarowego, który jeździł na dawnej Kolei Grójeckiej i przebudowanie go do nowych celów - wagonu wystawienniczego. Prace będą prowadzona na stacji Piaseczno Miasto siłami pracowników i wolontariuszy Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej oraz ewentualnie zewnętrznych firm.

Prace będą polegały na zdjęciu starego deskowania wagonu towarowego, oczyszczeniu i naprawie ostoi oraz ramy nadwozia. Elementy stalowe zostaną zabezpieczone i pomalowane. Zostanie odtworzony dach i podłoga wagonu, a następnie wykonane czoła wagonu i ścian z drewna i poliwęglanu. W wagonie zostanie wykonana instalacja elektryczna i oświetlenie wnętrza.

Wyremontowane zostaną również elementy jezdne wagonu: zawieszenie, zestawy kołowe, panewki, hamulce, a także sprzęgi i zderzaki.

Tak przygotowany wagon będzie miał możliwość przemieszczania się po szlaku Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej, a przede wszystkim stanowić ekspozycję na stacji Piaseczno Miasto. Dzięki przeszklonym ścianom i oświetleniu ekspozycję będzie można oglądać również w godzinach wieczornych i nocnych. Oświetlony wagon w peronach stacji Piaseczno Miasto będzie stanowił bardzo atrakcyjny element wizualny podnoszący walory estetyczne tej części miasta.

Wagon stanowić będzie niezwykle atrakcyjną przestrzeń wystawienniczą, która mimo niewielkiej powierzchni, dzięki atrakcyjnej formie, mobilności i możliwości ekspozycji plenerowej stanowić będzie eksponowany element miasta.

W wagonie wystawienniczym możliwe będzie eksponowanie pamiątek i zabytków dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej, ale również wystaw dotyczących historii lub wystaw artystycznych i edukacyjnych. Dzięki zamkniętej przestrzeni wagonu, wystawy plenerowe nie będą się ograniczały do ekspozycji zdjęć i tekstu (jak w przypadku tablic - nośników tradycyjnych wystaw plenerowych) - możliwe będzie prezentowanie eksponatów, czy instalacji artystycznych. Będzie również możliwe traktowanie wagonu wystawienniczego jako miejsca emisji filmów i pokazów multimedialnych.  

Wagon wystawienniczy dzięki unikalnej formie czerpiącej z tradycji kolejki wąskotorowej będzie jednym z nowych symboli Piaseczna. Cyklicznie organizowane imprezy i atrakcyjna forma ekspozycji będzie przyciągać mieszkańców oraz stanowić jeden z najważniejszych miejsc kultury i oświaty.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wagon poszerzy przestrzeń ekspozycyjną Piaseczna dla projektów historycznych i artystycznych. Pozwoli organizować różne wydarzenia w nietypowych i atrakcyjnych miejscach na trasie Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej: przede wszystkim Piaseczno Miasto, ale też np. Piaseczno Przeładunek. Wagon pozwoli na eksponowanie twórczości dzieci i młodzieży, lokalnych artystów, organizowanie wernisaży, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Pozwoli również na organizowanie wystaw związanych z historią Piaseczna oraz dawnej kolei wąskotorowej. Ogromną zaletą wagonu "wystawienniczego" jest nietypowa i nowoczesna ale nawiązująca do starej materii przestrzeń, wywodząca się ze starego wagonu połączonego z nowoczesną aranżacją i wykończeniem. Fakt, że owa przestrzeń jest mobilna dodatkowo podnosi jej atrakcyjność.

Zasady korzystania

Wagon "wystawienniczy" będzie ogólnodostępną atrakcją Piaseczna, korzystać z niego będą wszyscy mieszkańcy miasta. Wagon będzie udostępniany dla mieszkańców bezpłatnie na stacji Piaseczno Miasto oraz w miejscach postojowych - zwiedzanie wystaw i ekspozycji, wernisaże, wydarzenia kulturalno-oświatowe, edukacyjne itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1przygotowanie i oczyszczenie ramy i konstrukcji wagonu6 000 zł
2wymiana zużytych elementów stalowych i ich konserwacja10 000 zł
3naprawa wózków, zestawów kołowych, układu cięgłowo-zderznego30 000 zł
4zabudowa nadwozia: podłoga, dach, ściany, drzwi wejściowe, schody wejściowe35 000 zł
5instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja alarmowa10 000 zł
6wyposażenie wnetrza 6 000 zł
7prace malarskie3 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Mycie, sprzątanie, konserwacja - około 2000 pln rocznie (ponoszone przez zarządcę kolei)
Energia elektryczna - wg zużycia
Ochrona - około 500 pln rocznie