projekt nr 11

11. Lekkoatletyczne Igrzyska Piaseczna Amatorów ( LIPA )


Lokalizacja

Stadion Miejski Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
05- 500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16

Skrócony opis projektu

Lekkoatletyczne Igrzyska Piaseczna Amatorów ( LIPA) mają za zadanie organizację zawodów sportowych tylko i wyłącznie na bieżni lekkoatletycznej i rozgrywane  będą na typowych dystansach lekkoatletycznych w tym także w konkurencjach sztafetowych.

Opis projektu

I.CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
Popularyzacja lekkiej atletyki.
Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
Promocja Stadionu Miejskiego
Integracja piaseczyńskiego środowiska biegowego.
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.

TERMIN I MIEJSCE
Cykl zawodów ,,LIPA” na bieżni lekkoatletycznej w Piasecznie ul. 1 Maja 16 obejmuje 3 mityngi, które odbywają się w terminach ustalonych przez Gmine Piaseczno (GOSiR Piaseczno Stadion)

Początek mityngów następuje o godzinie 18:00. Biuro Zawodów mieszczące się na terenie miasteczka  lekkoatletycznego w Piasecznie.
Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla Uczestników odbędą się podczas ostatnich zawodów cyklu we wrześniu lub pażdzierniku 2019 r.
Podczas każdej edycji odbędą się biegi na 3 dystansach wśród Pań i Panów: 3000 m, 1609 m, 800 m oraz sztafeta 4×400 m.
1. Aby Uczestnik został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, powinien w ciągu całego cyklu, składającego się z 3 edycji musi  wystartować na każdym z 3 dystansów: 3000, 1609 i 800 m. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma uzyskanych wyników (np. 800 m – 3:00:00 + 1609 m 6:00:00 + 3000 m 11:00:00 =20:00:00). Wynik uzyskany w sztafecie nie liczy się do generalnej klasyfikacji.
2. Aby Sztafeta została sklasyfikowana w generalnej klasyfikacji, musi wziąć udział w co najmniej 2 mityngach. Do klasyfikacji generalnej liczy się najlepszy wynik.
3. Uczestnik podczas każdego mityngu z cyklu może wystartować na dowolnej liczbie dystansów oraz w sztafecie.  Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji system przydzieli nr startowy na cały cykl imprez, który będzie do odbioru w biurze zawodów. Organizator rekomenduje start maksymalnie na jednym dystansie indywidualnym oraz w sztafecie podczas jednego mityngu.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

PROGRAM IMPREZY

18.00-21.00 Godziny działania Biura Zawodów
18.30 Start I serii na 3000 m 
20.00 Start I serii na 1609 m 
20.30 Start I serii na 800 m
21.00 Start I serii sztafet 4×400 m 
21.30 Zakończenie imprezy

UCZESTNICTWO

Każdy Uczestnik LIPA ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
Młodsi Uczestnicy mogą startować wyłączni w obecności prawnego opiekuna, który wypełnia oświadczenie i jest na mityngu wraz z dzieckiem.
Niepełnoletni Uczestnicy mogą startować wyłącznie w obecności rodziców lub prawnych opiekunów za ich pisemną zgodą.
Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 300 zarejestrowanych Uczestników.
Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są ONLINE
Aby dokonać wstępnej rejestracji do jednego cyklu  ,,L I P A"  należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy ONLINE
Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach 18:00-21:30 (
Uczestnicy odbierają swój numer startowy w dniu swojego pierwszego mityngu w Biurze Zawodów w godzinach 18:00-21.30.

OPŁATY
Udzał w Cyklu LIPA jest całkowicie bezpłatny

RODZINA

Lekkoatletyczne Igrzyska Piaseczna Amatorów skierowane są do aktywności całych rodziny bez wzgędu na wiek czy statut społeczny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wspólnie możemy sprawić, że zaczniemy bardziej dbać o nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Pragniemy, aby znaczenie sportu ciągle rosło, a wraz z nim grono zainteresowanych osób.

Chcemy, aby sport był sposobem na spędzanie wolnego czasu, realizowanie własnych pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego.

Widzimy potrzeby stwarzanie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym dogodnych warunków do uprawiania sportu i dbania o swoją sprawność fizyczna i zdrowie.
Dbałość o podnoszenie poziomu sportowego całych rodzin oraz wychowanie jej w duchu czystej sportowej rywalizacji.

LIPA to  opieka nad środowiskiem biegaczy amatorów, również poprzez reprezentowanie ich potrzeb wobec władz różnego szczebla.

Zasady korzystania

Projekt Lekkoatletyczne Igrzyska Piaseczna jest całkowicie bezpłatny.
Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,  jego druk znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Zgoda będzie podpisywana na cały Cykl Imprez.
Start w  imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych. jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału biegu
Dane mogą być wykorzystywane przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Obsługa techniczna i Organizacja zawodów5 000 zł
2Medale i staututki dla uczestników.6 000 zł
3Obsługa sędziowska w tym pomiar czasu wraz z nr startowym.5 000 zł
4Ubezpieczenie i zabezpieczenie medyczne zawodów2 000 zł
5Posiłek dla uczestników4 000 zł
6Zakup materiałów promocyjnych3 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach