projekt nr 4

4. Komputer, Internet 40+ to dziecinnie proste


Skrócony opis projektu

Kursy komputerowe (dedykowane osobom 40+) dla osób, które chciałyby się nauczyć od podstaw komputera i internetu. Zajęcia dla grup 5-8 osób.

Opis projektu

Zajęcia odbywałyby się w kameralnych grupach 5-8 osób. Małe grupy pozwalają na indywidualny kontakt z uczniem. Zajęcia realizowane w specjalnie przygotowanych salach komputerowych. Każda osoba będzie miała swoje stanowisko. Każdy uczestnik swobodnie będzie posługiwał się po Internecie, szkolenie będzie się składać z części praktycznej i teoretycznej. Czas realizacji ok. 20 h.

Planuje 1 kurs w miesiącu w zależności od zainteresowania. Koszt 2020 * 12= 24 240 zł rocznie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Osobom z regionu Piaseczna i okolic stanowią odsetek społeczeństwa z barierami komunikacyjnymi w zakresie obsługi komputera. Projekt pozwoli podnieść kwalifikacje, pozwoli zarwać bariery komunikacyjne w zakresie obsługi komputera. Projekt będzie służył i podnosił zdolności lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Sala komputerowa z 8 stanowiskami 20h x 40 zł = 800 (x 11 kursów)8 800 zł
2Trener 20h x 45 zł = 900 (x 11 kursów)9 900 zł
3Materiały dydaktyczne 8 osób x 40 zł = 320 (x 11 kursów)3 520 zł
4ulotki informacyjne360 zł
Łącznie: 22 580 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach