projekt nr 6

6. Sztuka w przestrzeni miejskiej - mural na ul. Zgody


Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu artystycznego muralu na ścianie sąsiadującej z parkingiem na u. Zgody. Pierwszym etapem projektu bedzie ogłoszenie konkursu dla artystów/projektantów na projekt muralu. Tematyka powinna być związana z jakąś charakterystyczną cechą miasta Piaseczno, poszukiwaniem symbolu miasta. O wyborze projektu zadecyduje Komisja Konkursowa, wybrany projekt będzie musiał uzyskać akceptację właścicielki nieruchomości, na której mural powstanie (wstępna zgoda została uzyskana) . Kolejnym etapem bedzie wykonanie muralu w/g zwycieskiego projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Sztuka w przestrzeni miejskiej jest najprostszym sposobem na obcowanie ze sztuką szerokiego ogółu mieszkańców. Murale, jesli prezentują wysoki poziom artstyczny (a o taki nam chodzi) podnoszą wartość przestrzeni miejskiej, często staja się "landmarkami" miast. Dobrze wybrany temat, np. jakaś charakterystyczna cecha miasta, może stać się elementem budowania tożsamości, ważnym wspomnieniem oraz symbolem lokalnej społeczności.

Opis lokalizacji

ściana budynku, parking przy ul. Zgody

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mural jest dostępny 24 h/dobę dla każdego kto przebywa w centrum miasta Piaseczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1organizacja konkursu na projekt muralu2 000 zł
2projekt muralu5 000 zł
3wykonanie muralu (ok. 100 m2)20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach