projekt nr 7

7. Piaseczyńska Orkiestra Dęta- muzyczną wizytówką Piaseczna


Skrócony opis projektu

Zakup jednakowego ubioru dla członków Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz doposażenie w niezbędne instrumenty.

Opis projektu

Zakup odzienia na grupę 30 osób:
- mundur orkiestrowy,
- koszula wyjściowa,
-krawat,
- pagon z nadrukiem,
- koszulka polo z nadrukiem,
- kurtka.

Zakup pięciu instrumentów:  saksofon altowy, saksofon tenorowy, klarnet, trąbka, puzon.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Piaseczyńska Orkiestra Dęta swoimi występami uświetnia wiele uroczystości gminnych i powiatowych.Jednak boryka się z dwoma poważnymi problemami, mianowicie brakiem strojów i instrumentów.  
Członkowie orkiestry nie mają  jednolitego ubioru. W  składzie ich garderoby znajdują się tylko kamizelki, które i tak są już nieaktualne – z błędną naszywką.  Zatem brakuje umundurowania, koszul, pagonów, krawatów,  koszulek, a nawet kurtek na występy w chłodniejsze dni.
Podobnie dotyczy instrumentów. Tutaj problem stanowi ich niewystarczająca ilość, ale także zły stan obecnych. By koncert  mógł dojść do realizacji, wiele instrumentów należy wypożyczać z innych orkiestr czy prywatnych osób. Zły stan instrumentów ma również negatywny wpływ na zdrowie muzyków.
Zakup nowych przyczyni się także do wzrostu liczby członków orkiestry.
Dzięki zakupowi jednolitych strojów i niektórych instrumentów zwiększy się komfort gry muzyków. Nie  wspominając o polepszeniu wrażeń wzrokowych i słuchowych odbiorców.

Zasady korzystania

Wszystkie koncerty Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej są ogólnodostępne oraz bezpłatne dla odbiorców.
Skład orkiestry może zasilić każda osoba, która tylko wyjawi  taką chęć.
Orkiestra ze swojej strony zapewnia wtedy  bezpłatną naukę gry, a co ważne instrument muzyczny-  w granicach  swoich możliwości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1mundur orkiestrowy+ czapka39 000 zł
2koszula mundurowa3 600 zł
3pagon z nadrukiem orkiestry1 500 zł
4krawat600 zł
5Koszulka polo z nadrukiem orkiestry1 800 zł
6kurtka9 000 zł
7saksofon altowy5 000 zł
8saksofon tenorowy5 000 zł
9trąbka5 000 zł
10klarnet5 000 zł
11puzon5 000 zł
Łącznie: 80 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach