projekt nr 9

9. Bal Seniorów z DJ Wiką - Łączymy pokolenia


Opis projektu

Ogólnomiejski koncert, piknik, potańcówka, skierowana głownie do seniorów gminy Piaseczno, impreza plenerowa zorganizowana w letnim ciepłym okresie, niezbędna będzie scena wraz z nagłośnieniem oraz kilku artystów z główną gwiazdą DJ Wiką - przy muzyce której bawią się nie tylko seniorzy, ale całe pokolenia. Piknik mógłby być okazją do zaprezentowanie się organizacji senioralnych działających na terenie Piaseczna oraz działań i projektów skierowanych do seniorów realizowanych przez Gminę Piaseczno.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Integracja mieszkańców, zwrócenie uwagi na samotność ludzi starszych i ich aktywizacje. Ta impreza ma również pomóc zauważyć w naszych seniorach ludzi pełnych życia, pasji i zburzenie stereotypu seniora samotnego, zamkniętego i opuszczonego. Ta impreza ma pokazać mieszkańcom, że seniorzy to równoprawni obywatele oraz pokazać jaką dużą liczbę mieszkańców stanowią seniorzy z Gminy Piaseczno.

Opis lokalizacji

Centrum Piaseczna - Park Zachodni lub rynek lub coś Park Miejski lub Skwer Kisiela

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, otwarty dla wszystkich mieszkańców Piaseczna, w formule imprezy miejskiej na otwartym terenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1scena+nagłośnienie, akustyk, oświetlenie 3 600 zł
2DJ Wika 1 800 zł
3obsługa elektryka 500 zł
4Zapewnienie napojów/wody
5Artyści rozgrzewający publiczność przed występem Dj - Wiki - ok:1 800 zł
6Prowadzący1 500 zł
7ochrona 1 300 zł
8grochówka2 500 zł
9ławy, stoły, naczynia jednorazowe2 000 zł
10pomoc medyczna

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach