projekt nr 7

7. Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji.


Lokalizacja

Zajęcia realizowane byłyby w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada propagowanie sportowo-rekreacyjnego spędzania czasu, dbanie o dobrą kondycję fizyczną, sprawność ruchową a co się  z tym wiąże o zdrowie i dobre samopoczucie Seniorów.

Opis projektu

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji dla mieszkańców w wieku 55+. Zadanie ma na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia. Zajęcia prowadzone byłyby w dwóch grupach, każda po 10 osób, raz w tygodniu po 1h (60min.).  Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone byłyby indywidualnie oraz w grupach. Natomiast stopień trudności ćwiczeń byłby odpowiednio dawkowany, biorąc pod uwagę stan zdrowia uczestników. Zajęcia prowadzone byłyby w spokojnym tempie, wśród ćwiczeń znajdowałyby się ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, na zdrowy kręgosłup. Zajęcia prowadzone byłyby w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18. przez doświadczonego trenera. Dodatkowo raz na kwartał organizowane byłyby zajęcia ruchowo-integracyjne Nordic Walking (wiosna, lato, jesień) oraz spacery (zima).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt 'Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji' ma na celu utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, ruchowej wśród seniorów. Nastawiony jest na poprawę jakości życia osób w wieku 55+ oraz na ich aktywizację społeczną. Jest to projekt bardzo oczekiwany przez mieszkańców.  Ćwiczenia gimnastyczne wraz z elementami rehabilitacji miałyby za zadanie poprawę kondycji fizycznej, samopoczucia wśród seniorów, tych którzy nie mogą brać udziału w zajęciach płatnych. Mieszkańcy widzą potrzebę utworzenia takich zajęć niedaleko miejsca zamieszkania, bez konieczności jazdy autobusem bądź samochodem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynagrodzenie dla instruktora 36 zajęć x 50 zł (1 grupa), 2 grupy: 1800zł x 2=3600zł3 600 zł
2zakup sprzętu sportowego 20 sztuk x 50 zł (kalimaty i inne drobne sprzęty gimnastyczne)1 000 zł
3wynajem kijków do Nordic Walking, 3 razy w roku x 20 osób x 10zł wynajem sprzętu:600 zł
Łącznie: 5 200 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach