projekt nr 6

6. Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów


Lokalizacja

Kursy komputerowe dla seniorów 55+ odbywałyby się w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Świętojańskiej 18.

Skrócony opis projektu

Projekt skierowany jest do osób w wieku 55+. Ma na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz z Internetu.

Opis projektu

Projekt ma na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz z Internetu. Podczas kursu uczestnicy będą mogli nauczyć się między innymi: jak wysłać mail, jak załączyć zdjęcie do maila, w jaki sposób zgrać zdjęcia z aparatu/telefonu na komputer, jak wyszukiwać w Internecie informacji na interesujący nas temat, jak korzystać z portali społecznościowych, jak chronić nasze dane w internecie, jak zabezpieczyć komputer przez zagrożeniami z sieci. Kurs odbywałby się w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie w sali komputerowej. Projekt zakłada utworzenie dwóch grup po 10 osób każda, zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 2h.
W celu dotarcia do grupy docelowej (seniorów zainteresowanych takim kursem) należy rozreklamować kurs poprzez: ulotki, plakaty jak również zamieszczając ogłoszenie w lokalnej prasie. Dodatkowo można informację o kursie rozpowszechniać na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na spotkaniach Piaseczyńskiej Rady Seniorów,  wśród lokalnych stowarzyszeń, które zrzeszają między innymi seniorów, jak również na stronie internetowej urzędu, gdzie z kolei o zajęciach mogą się dowiedzieć osoby młode i z kolei powiedzieć o nich swoim dziadkom, rodzicom.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Umiejętność podstawowej obsługi korzystania z komputera jak również z Internetu jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach. Dzięki umiejętności korzystania z komputera jak również Internetu seniorzy mogą zaoszczędzić czas, jest to bardzo duże ułatwienie w załatwianiu codziennych spraw. Dodatkowo zapobiega wykluczeniu jeśli chodzi o poruszanie się w nowoczesnych technologiach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszty trenera: - 1 godzina - 45 zł, 40tygx2h=3600, 3600zł x 2 grupy7 200 zł
2materiały szkoleniowe 10zł/osoba, 2 grupy po 10 osób każda200 zł
3wynajęcie sali informatycznej w placówce oświatowej: 80h x 50zł=4000zł, 4000zł x 2 grupy8 000 zł
4koszty reklamy: ulotki 3000szt (470zł: projekt i wydruk), plakaty 30szt (300zł), ogłoszenie w prasie lokalnej (6 modułów x 105zł) 630zł 1 400 zł
Łącznie: 16 800 zł