projekt nr 10

10. Bezpieczna ulica


Lokalizacja

Zadanie zaplanowane w alei Lipowej na odcinku pomiędzy ulicami Redutową i Zagłoby.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest bezpieczeństwo pieszych poruszających się po asfaltowej części al. Lipowej na jej najwęższym odcinku Redutowa-Zagłoby. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki wydzieleniu 1/4 szerokości jezdni dla pieszych, pomalowaniu jej kolorem niebieski lub czerwonym, wybudowaniu dwóch dodatkowych spowalniaczy, wprowadzeniu dla pojazdów mechanicznych na tym odcinku ruchu jednokierunkowego.

Opis projektu

Planowane zadanie zostanie wykonane na części  asfaltowej al. Lipowej pomiędzy ulicami Redutowa i Zagłoby. Na całym tym odcinku zostanie wydzielony szerokości 1/4 jezdni specjalny pas dedykowany tylko dla ruchu pieszego lub rowerowego. Zostanie on specjalnie oznakowany: graficznie, kolorystycznie i będzie oddzielony od pozostałej szerokości alei przeznaczonej dla ruchu kołowego. Dodatkowo zostaną postawione kolejne dwa spowalniacze na szerokość całej alei. W celu powyższego należy wprowadzić ruch jednokierunkowy. Nie będzie to miało wpływu na tym odcinku alei na dojazd samochodami mieszkańców do swoich posesji. Realizacja zadania wymaga dodatkowych znaków drogowych: dwóch zakazu wjazdu (przy Redutowej i Kurcewiczówny); do rozważenia jest kolejny znak drogowy: nakazu skrętu w prawo przy Kurcewiczówny. W tym miejscu można także rozważyć zainstalowanie lustra dla kierowców dojeżdżających do alej Kurcewiczówną od strony ulicy Pod Bateriami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja proponowanego zadania realnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się po alei Lipowej pieszo na odcinku Redutowa - Zagłoby. Obecna organizacja ruchu przyczynia się do zagrożenia zdrowia i życia piechurów. Problem ten daje o sobie znać szczególnie w dni pracujące podczas porannego i wieczornego szczytu komunikacyjnego. Kierowcy unikając zatłoczonej Pod Bateriami często "uciekają" w Lipową. Setki samochodów są faktem. Na krótkim odcinku alei potrafi poruszać się w obu kierunkach jednocześnie  kilka pojazdów. Aleja jest wąska, dwa mijające się pojazdy osobowe potrzebują całej szerokość jezdni, która nie ma chodnika czy nawet pobocza. Dotyczy to szczególnie odcinka Redutowa - Zagłoby. Ponadto pojazdy, z powodu źle wyprofilowanych spowalniaczy i ich małej liczby mogą poruszać się pomiędzy nimi szybkością nawet powyżej 50 km/h, a jednoślady jeszcze szybciej. Każdemu, kto w takich okolicznościach porusza się pieszo towarzyszy stres i poczucie zagrożenia.  

Zasady korzystania

Projekt będzie służył wszystkim użytkownikom, w szczególności dziećmi, osobom starszym i rodzinom z dzieciom, nie będzie w żadnym stopniu ograniczony do osób mieszkających w pobliżu. Beneficjentem będzie każdy, kto znajdzie się w okolicy i będzie chciał poruszać się pieszo po alei Lipowej pomiędzy ulicami Redutową i Zagłoby.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Instalacja dwóch spowalniaczy ruchu (2 x 8000 zł)16 000 zł
2Wyznaczenie pasa dla pieszych i rowerzystów na jezdni długości ok. 350 metrów (pierwsze 100 m 2000 zł)3 500 zł
3Postawienie znaku drogowego (3 x 500 zł)1 500 zł
4Demontaż dwóch starych znaków drogowych (zbędnych po wprowadzeniu jednokierunkowego ruchu) 350 zł
Łącznie: 21 350 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Co kilka lat wymalowany pas dla pieszych i rowerzystów na jezdni będzie wymagał rewitalizacji, jednorazowy koszt ok. 3500-4000 zł.