projekt nr 2

2. Projekt Sonda


Lokalizacja

Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy
ul. Sikorskiego 20
05 - 500 Piaseczno

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi i poszerzanie wiedzy technicznej młodzieży. Miałby on formę zajęć ogólnodostępnych, na których uczestnicy budowaliby wymyślone przez siebie urządzenie pod okiem nauczyciela/specjalisty. W trakcie prac wykorzystywany byłby możliwie największy zakres wiedzy z przedmiotów ścisłych nauczanych w szkołach.

Opis projektu

Pierwszym etapem byłoby przeprowadzenie konkursu. Zwycięzca (lub zwycięskie zespoły) miałby za zadanie zorganizować zajęcia (np. raz w tygodniu), na których będzie wykorzystywana wiedza z przedmiotów ścisłych. Może to być budowa pomocy dydaktycznych, robota, dowolnego urządzenia, pojazdu. Na pierwszych zajęciach uczestnicy sami podjęliby decyzję, co chcą budować i w jaki sposób, a rolą nauczyciela byłaby weryfikacja merytoryczna możliwości realizacji projektu, podpowiadanie właściwych rozwiązań technicznych i objaśnianie praw fizyki mających zastosowanie w projekcie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obserwuję od dłuższego czasu degradację programów nauczania przedmiotów ścisłych. Dotyczy to szkoły podstawowej, średniej, a nawet uczelni technicznych. O ile jeszcze z teorią nie jest najgorzej, to z umiejętnościami praktycznymi i doświadczeniem jest już bardzo źle. Brakuje zajęć, które by tę lukę zapełniały. Zainteresowani techniką nie mają żadnej możliwości wspólnej realizacji swoich pasji. Tego problemu nie mają zainteresowani działalnością artystyczną, czy sportową.

Zasady korzystania

Na opisane wyżej zajęcia mógłby uczęszczać każdy, kto choć trochę interesuje się techniką. Miejscem realizacji projektu może być dowolna szkoła, choć najwłaściwszy wydaje się Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia (rok szkolny)7 000 zł
2Materiały niezbędne do realizacji projektu15 000 zł
Łącznie: 22 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Przedstawione koszty zakładają najbardziej ambitne zadania i jeśli uczestnicy projektu wybiorą prostsze tematy, to koszt może być tylko niższy.
Szacunkowy koszt:
Wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia 2 godz. tygodniowo, jeśli program wystartowałby w