projekt nr 32

32. Śmietniki w Zalesinku i Gołkowie Letnisku


Lokalizacja

Teren ograniczony ulicami: Główna, Północna, Redutowa, Pod Bateriami.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada lokalizację 9 śmietników na psie odchody i drobne śmiecie zmieszane w Zalesinku i Gołkowie Letnisku.

Opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie 9 pojemników na drobne śmieci zmieszane i psie odchody. Obszar i proponowane lokalizacje śmietników w załączniku do projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren objęty projektem to domy jedno i wielorodzinne, których mieszkańcy posiadają psy. Na tym obszarze nie ma żadnych śmietników. Psie odchody można zauważyć w wielu miejscach. Spacerując po ulicach, można często zauważyć śmieci takie jak: pozostałości po papierosach, butelki po napojach alkoholowych oraz różne opakowania plastikowe. Te 2 rodzaje przy obecności śmietników i odpowiedniej akcji informacyjnej o ich istnieniu będą stopniowo znikać z ulic. Czysta okolica to dbanie o środowisko naturalne i warunki życia kolejnych pokoleń.

Zasady korzystania

Pojemniki na śmiecie będą ogólnodostępne dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

19 pojemników na śmieci z nalepkami "na psie odchody"9 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Takie pojemniki na śmiecie w Zalesiu Dolnym, z informacji Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych, są opróżniane 2 lub 3 razy w tygodniu. Na tym etapie projektu nie otrzymałem kosztu eksploatacji z urzędu.