projekt nr 11

11. Zajęcia z akrobatyki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat


Lokalizacja

Miejsce prowadzenia zajęć powinno być zlokalizowane na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Skrócony opis projektu

Zajęcia z akrobatyki są uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego w szkole oraz mają na celu zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt zakłada 90min ćwiczeń, jeden raz w tygodniu, przez 10 miesięcy, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń, prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Projekt obejmuje uruchomienie 2 grup treningowych po 10 osób.

Opis projektu

Projekt zakłada 90min ćwiczeń, jeden raz w tygodniu, przez 10 miesięcy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Zaplanowano uruchomienie 2 grup treningowych liczących 10 osób.
Zajęcia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych z uwagi na uniknięcie kolizji z zajęciami lekcyjnymi w szkołach.
Zajęcia powinny odbywać się w przystosowanej sali treningowej w której znajdzie się profesjonalny i bezpieczny dla dzieci sprzęt treningowy.
Miejsce prowadzenia zajęć powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający dzieciom łatwy i bezpieczny dostęp do dodatkowych zajęć sportowych.

Do wyceny projektu przyjęto, że koszt udziału w zajęciach wynosi 80zł na jedną osobę za miesiąc. Stąd koszt miesięczny dla 20 osób (2 grup po 10 osób) wynosi 1600zł. Koszt 10 miesięcy treningu wynosi zatem 16.000zł.
Do tego należy doliczyć koszt zakupu niezbędnego sprzętu treningowego w kwocie 10.000zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uruchomienie zajęć z akrobatyki jest niezwykle istotne z uwagi na prawidłowy rozwój motoryczny dzieci i młodzieży. W obecnych czasach wszechstronnie dostępna technologia mobilna wygrywa z aktywnymi formami spędzania czasu. Przekłada się to wprost na zdrowie dzieci i młodzieży, a w szczególności na wady postawy i brak prawidłowego rozwoju motorycznego. Należy podkreślić niezwykle istotny fakt jakim jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wysiłkiem intelektualnym oraz wysiłkiem fizycznym.

Zasady korzystania

Projekt jest ogólnomiejski przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

110 miesięcy zajęć, 1 raz w tygodniu po 90min16 000 zł
2Zakup profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń tj. powietrznej ścieżki akrobatycznej o minimalnej długości 8m. Poglądowe zdjęcie ścieżki zostało dołączone do niniejszego projektu.10 000 zł
Łącznie: 26 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki