projekt nr 9

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Gwalberta w Piasecznie


Lokalizacja

Ulica Gwalberta pomiędzy ul. Anhellego i ul. Lechitów

Skrócony opis projektu

Pomiędzy ul. Anhellego i ul. Północną w Piasecznie istnieje ciąg pieszo-rowerowy noszący nazwę, jako ul. Gwalberta. Obecnie jest on nieutwardzony. Ze względu na to, że wskazana ścieżka jest często użytkowana chociażby przez dzieci idące do szkoły warto w ramach budżetu obywatelskiego podać pod głosowanie potrzebę jego utwardzenia.

Opis projektu

Z informacji uzyskanych w Wydziale Infrastruktury i Transportu Publicznego koszt utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Anhellego do ul. Północnej może wynieść ok 120 tys. zł. Ze względu na to, że w budżecie obywatelskim na jedno zadanie można przeznaczyć 100 tys zł proponuję wybudować chodnik pomiędzy ul. Anhellego a ul. Lechitów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jest to droga, która przecina wzdłuż nieformalną dzielnicę Piaseczna, jaką jest Gołków Letnisko. Ulicą Gwalberta można dojść do każdej z ulic w Gołkowie Letnisko. Prowadzi również do szkoły.

Zasady korzystania

Ulica Gwalberta w Piasecznie pomiędzy  ul. Anhellego i ul. Północną od dziesiątek lat jest ogólnodostępna i użytkowana przez mieszkańców. Od 2013 r. jest ciągiem pieszo-rowerowym, zatem może być to chodnik ogólnodostępny i bezpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta pomiędzy ul. Anhellego i ul. Lechitów

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach