projekt nr 91

91. Angielski dla dorosłych - poziom podstawowy


Lokalizacja

szkoła językowa na terenie Piaseczna

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu zachęcenie osób dorosłych, które chciałyby podnieść swoje kompetencje z języka angielskiego. Projekt przewidziany jest na sześcioosobową grupę. Takich grup powstać powinno dziesięć. Projekt jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Opis w załączniku (formularz)

Zasady korzystania

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach