Szczegóły projektu

Angielski dla dorosłych - poziom podstawowy


Opis projektu

Opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

szkoła językowa na terenie Piaseczna

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Opis w załączniku (formularz)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach