Szczegóły projektu

"Złotokłos na ludową nutę" dożynki gminne


Opis projektu

opis w załączniku (formularz)

Uzasadnienie potrzeby realizacji

opis w załączniku (formularz)

Opis lokalizacji

Budynek OSP Złotokłos ul. 3 Maja 30, Klub Kultury Złotokłos, Biblioteka Publiczna filia Złotokłos

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

opis w załączniku (formularz)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach