projekt nr 10

10. Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych


Lokalizacja

Zakupione wyposażenie będzie używane w każdym miejscu miasta i Gminy Piaseczno, gdzie potrzebna jest interwencja Straży.

Miejscem stacjonowania wyposażenia są strażnice:
OSP Chojnów- ul. Klonowa 16, 05-532 Orzeszyn
OSP Jazgarzew- ul. Główna 31, 05-502 Jazgarzew
OSP Piaseczno- ul. Dworcowa 19, 05-500 Piaseczno

Skrócony opis projektu

Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają istotną role w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie miasta Piaseczno i Gminy Piaseczno. W 2018 roku na terenie Gminy Piaseczno było ponad 800 zdarzeń związanych z pożarami, wypadkami, wiatrołomami, lokalnymi podtopieniami oraz innymi zdarzeniami. Jednostki OSP interweniowały ponad 600 razy, co pokazuje skale zaangażowania jednostek.

Opis projektu

Gmina Piaseczno posiada mocno zurbanizowany teren. Duża liczba mieszkańców, duże natężenie ruchu na drogach i rozrastające się budynki. To wszystko sprawia że rośnie liczba interwencji podejmowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy. Lecz Straż Pożarna to nie tylko działania podczas pożarów czy wypadków. Strażacy aktywnie włączają się w różnego rodzaju akcję prewencyjne. Biorą udział w pokazach, piknikach, festynach oraz Świętach Państwowych i Kościelnych. Strażacy aby być dobrze przygotowani do działań szkolą się, biorą udział w różnego rodzaju seminariach, manewrach, zawodach. Aby być gotowym do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Celem projektu jest zakup 16 kompletów ubrań bojowych. Każdy Strażak biorący udział w akcji musi być w takie ubranie wyposażony. Chroni ono przed promieniowaniem cieplnym podczas pożarów oraz urazami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi (wiatr,woda). Zakupione ubrania podniosą bezpieczeństwo Strażaków i pozwolą na skuteczniejsze działania w obliczu zagrożenia.

Teren Gminy Piaseczno porasta duży obszar leśny. a dawne tereny PGR leżą odłogiem. Strażacy w kresach wiosennych oraz letnim zmagają się z wieloma pożarami nieużytków oraz lasów. Często są to tereny bardzo ciężkie do działania, gdzie nie ma możliwości wjazdu ciężkim sprzętem. Aby takie pożary były szybciej i skuteczniej gaszone planowany jest zakup pojazdu terenowego typu quad, który znacznie ułatwi i wspomoże pracę Strażaków. Dodatkowo sprzęt będzie używany podczas akcji poszukiwawczych, w ciężkim terenie, rozpoznania podczas dużych pożarów oraz działaniach przeciwpowodziowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakupiony sprzęt trafi do trzech jednostek: OSP Chojnów, OSP Jazgarzew, OSP Piaseczno. Są to zdecydowanie trzy najczęściej interweniujące jednostki na terenie miasta Piaseczno oraz Gminy. Te OSP zabezpieczają również teren naszej Gminy pod nieobecność zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Piaseczna i są pierwszym rzutem podczas alarmów.

Aby móc w sposób szybki i efektywny pomagać lokalnej społeczności Strażacy muszą być wyposażeni w coraz to nowszy sprzęt oraz umundurowanie, które pozwoli na udział w wielu zróżnicowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakupione wyposażenie podniesie poziom gotowości bojowej jednostek OSP oraz usprawni działania w sytuacjach kryzysowych.

Zasady korzystania

Strażacy niosą pomoc wszystkim mieszkańcom miasta i Gminy Piaseczno. Zakupione wyposażenie pozwoli im na bardziej efektywne i skuteczne ratowanie życia i mienia. Pełniący gotowość bojową Strażacy są gotowi przez cały rok, 24 godziny na dobę do działań ratowniczo-gaśniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ubrania specjalne- 16 kompletów54 000 zł
2Quad ratowniczy45 000 zł
Łącznie: 99 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Przegląd diagnostyczny quada- 100 zł
Przegląd okresowy- 750 zł
Ubezpieczenie- 200 zł