Szczegóły projektu

Lustra drogowe skrzyżowanie Mickiewicza/Sienkiewicza


Opis projektu

Od wielu lat staram się o poprawę bezpieczeństwa kierowców jak i pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Mickiewicza. Dochodzi tu do bardzo dużej liczby wypadków samochodowych, ale do tej nie zrobiono nic aby sytuację poprawić. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych należałoby również zrobić barierki ochronne dla pieszych na rogu tych ulic, ponieważ zderzające się samochody często wpadają na chodnik ulicy Sienkiewicza.
Rozumiem tłumaczenia władz, że jest to droga wojewódzka i w pobliżu jest następne ruchliwe skrzyżowanie, ale można by spróbować chociaż trochę ułatwić manewry na tym skrzyżowaniu i zmontować duże lustra drogowe, które poprawiłyby widoczność skręcających w Mickiewicza i wyjeżdżających z tej ulicy na Sienkiewicza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt ten pomoże nie tylko mieszkańcom ulicy Mickiewicza, ale również wielu innym z naszego miasta i powiatu, którzy chcą bezpiecznie dojechać do szpitala znajdującego się na końcu ulicy.

Opis lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Sienkiewicza. Dwa lustra drogowe 1000x800mm - odległość obserwacji 30m. BARIERA CHODNIKOWA Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 (110) cm

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Jest to projekt ogólnodostępny, poprawiający bezpieczeństwo ruchu w mieście, a możliwe że również ratujący życie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1lustro drogowe 1000x800mm - odległość obserwacji 30m1 300 zł
2lustra drogowe 1000x800mm - odległość obserwacji 30m1 300 zł
3BARIERA CHODNIKOWA U12a Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 (110) cm 300 zł
4BARIERA CHODNIKOWA U12a Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 (110) cm 300 zł
5BARIERA CHODNIKOWA U12a Z POPRZECZKĄ - 200 x 150 (110) cm 300 zł
6Montaż5 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach