projekt nr 45

45. Rekreacyjne Zielone Płuca Piaseczna


Lokalizacja

Tereny zielone na krańcu ul. Szpitalnej. Okolica wyremontowanego ostatnio odcinka w kierunki al. Kalin.

Skrócony opis projektu

Mały lasek w okolicach szpitala św. Anny, a tyle możliwości do rekreacji, odpoczynku również dla rekonwalescencji pacjentów szpitala. Zmieńmy ten kawałek miasta, niech służy nam wszystkim.

Opis projektu

-Alejki piesze
-Mała architektura, tj. kosze na śmieci, ławki, oświetlenie
-Plac zabaw
-Miejsce do rekreacji seniorów
-Miejsce do rehabilitowania na świeżym powietrzu
-Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
- elementy udostępnione osobom niepełnosprawnym do rozrywki i ćwiczeń
- i inne
To tylko niektore elementy, które odpowiednio zaprojektowane i udostępnione mieszkańcom znakomicie wpłyną na popularyzację twj części miasta, a przede wszystkim powstałoby miejace integracji wszystkich mieszkańców i turystów. Tędy prowadzi licznie uczęszczany szlak pieszo-rowerowy na Górki Szymona.

Teren w cichym miejscu, otoczony zielonym terenem może być bardzo pomocny rekonwalescentom pobliskiego szpitala, w powrocie do zdrowia na swiezym powietrzu.

Warto znaleźć tam miejsce do wspólnych zabaw młodych,starszych i najstarszych.
- wiata pilnikowa
- silownia plenerowa
- plac zabawal
- wydizelone teren dla milusinskich zwierzakow
- i inne

Kolejny warty uwagi elemnt w tym miejscu to sciezka edukacyjno-historyczna. Dla wszystkich, w kqzdym wieku. Podstawowe informacje z zakresu historii miasta w tle 100 lecia odzyskania niepodleglosci kraju, rowniez w nawiazaniu do walk w obu wojnach światalowych i ich okolicznych wspomnieniach.

Pewnie o wielu elemntach i pomyslach zapomnialem, ale od tego są ogólne konsultacje w tym celu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

- integracja międzypokoleniowa
- edukacja mieszkańców w zakresie wiedzy lokalnej i ogólnokrajowej
- rozwój turystyczny Piaseczna na tle ogólnowojewódzkim i wśród innych okolicznych gmin
- walory prozdrowotne z uwagi na bliską dostępność dla pacjentów szpitala
- rozrywka dla mieszkańców
- propagowanie zdrowego stylu życia
- wplyw na poprawe jakości życia mieszkańców

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni i elementow male infrastruktury oraz konserwacja elementow mobilny, czy elektrycznych i elektronicznych.

Ogólny koszt projektu do negocjacji z ekspertem. Istnieje ryzyko,iż jest przeszacowany. Zgłoszenie zwykłego mieszkańca :)