projekt nr 39

39. Chodnik na al. Brzóz (w kierunku Górek Szymona)


Opis projektu

Chodnik na al. Brzóz jest wręcz czymś co powinno być od wielu lat. Al. Brzóz jest to główna droga dochodząca do Górek Szymona w Zalesiu Dolnym, a także do szkoły im. Emilii Plater. Na Górkach Szymona - szczególnie latem, gdy jest piękna pogoda oraz możliwość piknikowania a zimą by pojeździć na sankach - całe rodziny, dzieci, matki, ojcowie z wózkami, dorośli oraz seniorzy przechodzą tą drogą niezliczoną ilość razy. Także w ciągu całego roku szkolnego uczniowie uczęszczający codziennie na lekcje do szkoły im. Emilii Plater. Obecnie spacerujący tą drogą muszę iść poboczem lub główną ulicą cały czas zwracając uwagę czy nie jedzie samochód. Projekt zakłada położenie chodnika z kostki brukowej na szerokim poboczu, po prawej stronie ulicy(idąc od SP nr 2 w kierunku Górek Szymona).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Położenie chodnika wpłynie pozytywnie na swobodę poruszania się pieszych a także bezpieczeństwo spacerujących i znacznie poprawi poruszanie się tysięcy pieszych w tym rejonie Zalesia Dolnego.

Opis lokalizacji

Aleja Brzóz

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach