projekt nr 28

28. Awans seniorskich drużyn miejskich (Piaseczno) piłki nożnej męskiej i kobiecej.


Lokalizacja

Stadion Miejski w Piasecznie  ul. 1-maja 16  w Piasecznie.

Skrócony opis projektu

Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną w Piasecznie. Uprawia ją  w samym Piasecznie ok 800 zawodników. Zwięczeniem całego system szkolenia w piłce nożnej jest gra w drużynie seniorów. Piaseczyńskie drużyny seniorskie na tle innych drużyn wyróżniają się   tym, iż dwoje drużyny  budują na bazie wychowanków. W drużynach seniorskich zawodnicy otrzymują stypendia - takie są realia rynkowe.

Opis projektu

Drużyna seniorów jest wizytówką każdego klubu, akademii piłkarskiej, jest zwięczeniem system szkolenia oraz celem gdzie może kontynuować grę zawodnik/ zawodniczka drużyn młodzieżowych. Zarówno męska i jak żeńska drużyna piłki nożnej opiera skład swoich drużyn seniorskich na wychowankach.  Drużyny piłki nożnej z Piaseczną są wizytówką Miasta, promują wizerunek, oraz stanowią  oś integracji mieszkańców oraz utożsamiania się z Piasecznem, w szczególności w mieście, gdzie jest tak dużo napływowych mieszkańców, a piłka nożna jest dyscypliną, która przyciąga wszystkich.

Stypenia dla zawodników seniorów są nie odzowną częścią  sportu seniorskiego i wymogiem dzisiejszych czasów, każdy z klubów, który walczy o awans do wyższej ligi  wypłaca stypendia zawodnikom. W roku 2019  zarówna seniorska drużyna piłki nożnej z Piaseczna będzie walczyć o awans do III ligi ( MKS Piaseczno) jak i seniorska reprezentacja kobiet (Gosirki Piaseczno) będą walczyć o awans do I ligi.
Potencjał, jak i zaiteresowanie piłką nożną męska jest owiele większy, dlatego  proponowane jest finansowanie stypendiów dla piłki nożnej męskiej  7 400  PLN przez 10 miesięcy co daje kwotę 74 000  PLN, dla zawodniczek drużyny seniorów kobiet 2 400  PLN miesięczne przez 10  miesięcy daje kwotę 24 000  PLN
Stypendia te tak jak i inne stypendia sportowe wypłacane będą przez GOSiR Piaseczno
Stypendia nie są płacone za udział w meczach, ale przede wszystkim za udział w treningach, które odbywają 4  razy w tygodniu, a w okresie przygotowawczym nawet 5  razy

Awans do wyższych lig wpływa na zwiększone zaiteresowanie dzieci i młodzieży  i chęć gry w takiej drużynie, a  u mieszkańców pobudza zwiększone zainteresowanie. Miasto  buduje swój wizerunek jak miasta stawiającego na sport.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Drużyny seniorów piłki nożnej mężczyzn i kobiet są wizytówką klubów oraz Miasta Piaseczno. Drużyny seniorskie  przyciągają kibiców na mecze, powodują, iż mieszkańcy utożsamiają się  z drużynami a tym samym z miastem. Drużyna seniorów jest formą promocji miasta , zarówno zewntęrzną - skierowaną do innych miast, jak i promocją węwnętrzną. Drużyny seniorów wraz z kibicami jadą na mecze do innych miast  i  kibice innych drużyn rozmawiają o Piasecznie. Analogicznie chodząc na mecze, czytając artykuły w gazletach lokalnych oraz w internecine mieszkańcy wiedzą, że taka drużyna piłki nożnej istenieje i  mogą się z nią utożsamiać. Do zadań własnych Gminy należy zapewnie mieszkańcom dostepu do kultury fizycznej i sportu ( a drużyny seniorskie przyciągają dzieci i młodzież).  Mecze drużyn seniorskich pobudzają młoduch zawodników do aktywności sportowej, budują wizerunek Piaseczna, promują Miasto Piaseczno  oraz pozytywnie wpływają na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zasady korzystania

Mecze  piaseczyńskich  drużyn seniorskich mężczyzn i kobiet są bezpłatne i każdy z mieszkańców może bezpłatnie oglądać i mecze i uczestniczyć w wydarzeniu sportowym. Mieszkańcy będąc na meczu budują swoją tożsamość jako mieszkańca Piaseczna oraz widzą ciągle poprawiającą się infrastructure sportową Miasta Piaseczno.  Zawodnicy otrzymujący stypendia grać będą w meczach, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców Piaseczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stypendia dla męskiej drużyny seniorów reprezentującej miasto Piaseczno74 000 zł
2Stypendia dla żeńskiej drużyny seniorów reprezentującej miasto Piaseczno24 000 zł
Łącznie: 98 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach