projekt nr 22

22. Wybieg dla psów - DOG PARK


Opis projektu

Projekt ten powstał w trosce o naszych czworonożnych pupili oraz czystość naszego miasta. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody. Wybieg stanowić będzie teren zamknięty, a osoby na nim przebywające zobligowane będą do przestrzegania regulaminu. Dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa teren zostanie ogrodzony, ogrodzeniem panelowym w wysokości 1,50m, z przygotowanymi dwoma bezpiecznymi wejściami/wyjściami.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie niewielki tor agility oraz urządzenia przeznaczone do psich spotów (high jump, wall climbing czy spring pole).
Na terenie wybiegu ustawiona zostanie również wiata stanowiąca schronienie w porze deszczowej oraz ławeczki. Zainstalowane zostaną dwie psie stacje (dystrybutor woreczków wraz z pojemnikiem na odchody) co umożliwi zarówno edukację społeczeństwa w zakresie obowiązku sprzątania po psie jak również zachowanie czystości na terenie wybiegu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Głównym założeniem wybiegu dla psów jest udostępnienie mieszkańcom Piaseczna w szczególności ulic Grochowskiego, Bema, Jasińskiego oraz okolicznych osiedli miejsca, gdzie właściciele psów mogą aktywnie spędzać czas ze swoimi czworonogami bez stwarzania problemów innym mieszkańcom oraz bezpiecznie uprawiać sporty kynologiczne (np agility). Dodatkowe funkcje wybiegu to: popularyzacja aktywnego spędzania czasu z psem, wymiana doświadczeń między właścicielami zwierząt, wdrażanie kynokultury, zachęcanie do sprzątania po swoich psach, a także zapewnienie czworonogom odpowiedniej dawki ruchu.

Opis lokalizacji

Działki nr 29/21, 26/12, 25/6, 23/6 okolice skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Bema

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie terenu, dodatkowe nasadzenia10 000 zł
2Ogrodzenie terenu20 000 zł
3Zakup i instalacja urządzeń na wybiegu38 000 zł
4Zakup i instalacja ławek, wiaty, śmietników oraz koszy na odchody15 000 zł
5Dokumentacja projektu7 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni, urządzeń oraz sprzątanie ok 10 tys. PLN rocznie