projekt nr 21

21. Mama Dziecko & Tata Dziecko - zajęcia ruchowe


Skrócony opis projektu

Zajęcia ruchowe ogólnodostępne dla mamy lub taty z dzieckiem.

Opis projektu

Warunkiem korzystania jest posiadanie prawnej opieki do dziecka które nie ukończyło 6 lat. Dziecko jak i opiekun w dniu odbywanych zajęć powinni być zdrowi i nie mieć przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Poprawa samopoczucia, sprzyja bliskości z dzieckiem, pogłębia relacje z dzieckiem.
Brak tego rodzaju zajęć w Piasecznie a jest duże zapotrzebowanie na takie formy ruchowe  Piaseczno się rozwija i codziennie napływają do Piaseczna nowe rodziny i wzrasta liczba narodzin dzieci.
Łamanie bariery finansowej - nie każdy w swoim rodzinnym budżecie może sobie pozwolić na dodatkowy wydatek.
Poprawa kondycji, lepszy rozwój dzieci zamieszkałych w Piasecznie. Wzmocnienie i uelastycznienie mięśni.
Szczęśliwa mama, szczęśliwy tata to szczęśliwe dziecko.

Zasady korzystania

Zajęcia ruchowe dla mamy lub taty z dzieckiem. Zajęcia bezpłatne ogólnodostępne 3 razy w tygodniu w miejscu przystosowanym do prowadzenia takich zajęć np. fitness klub, sala sportowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sala do cwiczeń16 500 zł
2instruktor13 200 zł
3środki higieniczne 2 000 zł
4woda napoje2 800 zł
Łącznie: 34 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach