projekt nr 8

8. KOTYRKI Park Kultury


Opis projektu

Lokalizacja projektu "KOTYRKI Park Kultury"
{załącznik lokalizacja)
to teren ograniczony ulicami Jaremy i Okrężna.

Wzdłuż tych ulic projekt "KOTYRKI Park Kultury"
zakłada posadzenie żywopłotu w celu odgrodzenia parku od ulic.

Wejście do "KOTYRKI Park Kultury" od ulicy Jaremy wzdłuż ścieżki ustawione kosze na śmiecie.

Na terenie dla odwiedzających park, uczestników planowanych wydarzeń kulturalnych,
ustawienie ławek, koszy na śmiecie i stojaka rowerowego.

Na terenie projektu "KOTYRKI Park Kultury" znajduje się zbiornik wodny z wyspą.
Wyspa zostanie połączona z pozostałą częścią parku stałym pomostem.
Wyspa podczas wydarzeń kulturalnych będzie pełnić funkcję sceny na wodzie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostęp do wody będzie ograniczony barierkami.


Otwarcie "KOTYRKI Park Kultury" będzie połączone z małym piknikiem.
Następnie w okresie letnim na terenie "KOTYRKI Park Kultury" odbędą się
imprezy kulturalne: koncerty, projekcje filmów, wernisaże, spotkania autorskie.
Na zakończenie sezonu kulturalne piknik podsumowujący sezon działalności

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Powstanie "KOTYRKI Park Kultury" ma na celu:
- ochronę roślinności przed zaśmiecaniem i niekontrolowaną wycinką drzew,
- stworzenie miejsca wypoczynku i wydarzeń kulturalnych
dla okolicznych mieszkańców Zalesia Dolnego i Gołkowa.

Obecnie ten teren jest często miejscem:
- nielegalnego składowania śmieci,
- odprowadzania ścieków.

Zachowajmy przyrodę dla kolejnych pokoleń.
Roślinność tego terenu chroni nasz przed efektem smogu.


Opis lokalizacji

Teren ograniczony ulicami Jaremy i Okrężna.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Wstęp na teren "KOTYRKI Park Kultury" bezpłatny. Udział na wszystkie wydarzenia kulturalne bezpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1posadzenie 500 m żywopłotu15 000 zł
22 małe pikniki sąsiedzkie10 000 zł
32 koncerty muzyki poważnej6 000 zł
44 projekcje filmów plenerowych12 000 zł
5stojak rowerowy ośmiomiejscowy1 500 zł
64 kosze na śmieci także na psie odchody4 000 zł
78 ławek10 400 zł
8kładka na wyspę15 000 zł
9barierki ograniczające wejście do wody25 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Opróżnianie koszy na śmieci. Kosze będą włączone do systemu koszy
na śmiecie zrealizowanego w projekcie Budżetu Obywatelskiego 2018.