projekt nr 6

6. Chodniki na ulicy Siedzikówny


Lokalizacja

Danuty Siedzikówny (dawna Kruczkowskiego)

Skrócony opis projektu

Całkowity brak chodników przy ulicy, która jest bardzo ruchliwa i stwarza zagrożenie dla pieszych

Opis projektu

Przy ulicy Danuty Siedzikówny (do niedawna Kruczkowskiego) nie ma żadnych chodników dla pieszych. Piesi poruszają się poboczem jak w obszarze wiejskim. Na tej ulicy ruch samochodowy jest bardzo duży, co stwarza zagrożenie życia dla pieszych. Sama często poruszam się pieszo i wiem, że jest niebezpiecznie.Asfalt, który znajduje się na tej ulicy jest dziurawy i popękany. Mieszkańcy przed domami porobili sobie chodniki na swój własny koszt, aby woda nie wlewała im się na podwórka i nie nosić błota do domu.
Połowa ulicy jest nie zamieszkana, gdyż nikt nie chce kupić tych działek, ponieważ cena 380.000 zł za 720 m jest bardzo wysoka.
Gdyby były miejskie chodniki, na pewno standard takich działek też zachęcałby bardziej do kupna.Ulica nie wyglądałaby jakby wiejska, po której jeżdżą szybko i często samochody.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców nie tylko ulicy Siedzikówny, ale i okolicznych mieszkańców, którzy na co dzień poruszają się tą ulicą do pracy, do szkoły, do centrum. Szkoła Podstawowa nr 5, klasy I do III też bardzo by na tym skorzystała, gdyż codziennie ulicą Siedzikówny przechodzi mnóstwo ludzi, aby do niej dotrzeć. Ulica wygląda jak wiejska, ale jest bardzo ruchliwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach