projekt nr 59

59. Wdrożenie systemu elektronicznego w urzędzie gminy do przesyłania decyzji podatkowych mailem a nie za pomocą tradycyjnej Poczty


Opis projektu

Należy wdrożyć odpowiedni system, który umożliwi wszystkim chętnym mieszkańcom odebranie decyzji podatkowych za pomocą poczty elektronicznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców - zamiast stać na poczcie wiele godzin możemy decyzje podatkowe odbierać za pomocą poczty elektronicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wsrożenie nowego systemu elektronicznego300 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach