projekt nr 49

49. Jednolita organizacja ruchu dla osiedli między ulcami Słowicza, Jarząbka i Tukanów.


Opis projektu

Opracowanie i wykonanie wraz z oznakowaniem jednolitej organizacji ruchu dla całego obszaru ograniczonego ulicami Słowicza, Jarząbka i Tukanów.
- opracowanie organizacji ruchu
- kompletne oznakowanie
- wytyczenie zgodnych z przepisami miejsc parkingowych przy uliczkach osiedlowych
- wytyczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- uzgodnienie z powiatem przyjętej organizacji ruchu

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zadanie jest bardzo ważne z uwagi na występujące na tym terenie zagrożenia. Intensywna zabudowa, brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i nieprawidłowo zaparkowane samochody, utrudniają dojazd śmieciarek do wiat śmietnikowych, dojazd do garaży pod budynkami, nie wspominając już o ewentualnej konieczności interwencji straży pożarnej i karetek pogotowia. Ograniczenie ilości parkujących samochodów przyczyni się w oczywisty sposób do poprawy warunków dla pieszych i rowerzystów.
Opracowanie, wykonanie i uzgodnienie takiej organizacji ruchu umożliwiłoby interwencje straży miejskiej na tym terenie.
Nawet najlepsze oznakowanie bez możliwości egzekwowania przepisów nie ma sensu.

Opis lokalizacji

Obszar ograniczony ulicami Słowicza. Jarząbka i Tukanów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt podobnego zadanie dla osiedla Młynarska50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach