projekt nr 40

40. Budowa obustronnej Drogi Rowerowej Jana Pawła.


Lokalizacja

Jana Pawła,

Skrócony opis projektu

Budowa Drogi Rowerowej obustronnej od ul. Żytniej do ul. Puławskiej na ul. Jana Pawła. Najważniejsze w naszym mieście jest udostępnienie bezpiecznej infrastruktury rowerowej na najbardziej niebezpiecznych, tranzytowych ulicach Piaseczna. Ten ciąg połączy setki punktów usługowych z największymi osiedlami Piaseczna. Ta będzie Aorta Komunikacyjna inna niż Auta.

Opis projektu

Zadanie należy wykonać na całym realizowanym odcinku. Niezbędne jest zachowanie wysokich standardów wykonania zgodnie z ogólnie dostępnymi standardami budowy dróg rowerowych. Cały ciąg należy wykonać z mieszanki asfaltobetonu. W miarę możliwości na skrzyżowaniach z ul. Dworcową, Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego należy wykonać z mieszanki asfaltobetonu w kolorze czerwonym. Ciąg rowerowy realizowany przez ul. Powstańców Warszawy proponujemy wynieść wraz z przejściem dla pieszych, by zwiększyć bezpieczeństwo przejazdu rowerów przez jezdnię tej ulicy. Należy wykonać opaskę 20 cm od ulicy i zastosować w tym miejscu zieleń separującą od strony jezdni. Całą drogę należy wykonać na tej samej wysokości, zachowując ciągłość mieszanki asfaltobetonu w kolorze czarnym. Wszelkie wjazdy do posesji muszą być wykonane na poziomie Drogi Rowerowej. Wszelkie przejazdy na skrzyżowaniach mają zachować ciągłość linii prostej bez odchylania ich na tarcz skrzyżowania, tak by rowerzysta był widoczny i nie musiał wykonywać manewrów pod kątem prostym, utrudniającymi wykonanie bezpiecznego przejazdu przez jezdnię/ tarcze skrzyżowań.

Od  ul. Żytniej są idealne warunki pozwalające wybudować Drogę rowerową oraz ciąg pieszy. Od ul. Powstańców Warszawy do Wojska Polskiego wymagane byłyby przesunięcia ogrodzeń od strony północnej i południowej oraz zamiana miejsc parkingowych poprzecznych na miejsca parkingowe wzdłuż Jana Pawła. W obrębie "Bazarku" wymagana byłaby likwidacja zatoki przy bazarku w celu udostępnienia pod budowę drogi rowerowej i wygodnego peronu autobusowego. Od Wojska Polskiego do ul. Puławskiej na całej długości po północnej stronie należy zamienić miejsca parkingowe poprzeczne , na miejsca parkingowego równoległe. Na całej konieczne jest wykonanie przejazdów rowerowych  po każdej stronie skrzyżowania, by udostępnić drogę rowerową z każdej strony
Wykonanie tej drogi w tym wariancie pozwoliłoby w końcu stworzyć pierwszy, bardzo ważny trzon do szkieletu całej infrastruktury rowerowej w Piasecznie, poprzez wybudowanie obustronnej drogi rowerowej na ul. Dworcowej (połącznie z tą drogą naszego nowego Dworca i planowanej SKMki), zaplanowanie i przygotowanie projektu budowy obustronnej drogi rowerowej wzdłuż Powstańców Warszawy, wprowadzenie strefy tempo 20 lub 30 w ścisłym centrum Piaseczna a droga Rowerowa wzdłuż ul. Jana Pawła byłaby "niezbędna' do połączenia ze ścisłym centrum, umożliwienie zamiany ul. Chyliczkowskiej na jednopasmową, jednokierunkową i przygotowanie przez miasto Piaseczno projektu budowy pasów rowerowych oraz kontrapasów na ul. Chyliczkowskiej w obu kierunkach wraz separatorami betonowymi umożliwiającymi korzystanie z tej infrastruktury mieszkańcowi w każdym wieku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nasze miasto dusi się już od aut, stoimy w permanentnych korkach od rana do godzin popołudniowych. Jesteśmy niewielkim miastem gdzie średni odcinek jaki potrzebujemy pokonać by dotrzeć do swoich punktów docelowych jest mniejszy niż 3 km. Niestety jazda jezdniami głównymi jest niezwykle niebezpieczna. Co więcej brak infrastruktury wydzielonej zniechęca do korzystania z rowerów. A chęć korzystania jest ogromna, widać to wzrostem ruchu rowerowego każdego roku. Widać też że coraz więcej osób boi się o swoje zdrowie i życie i korzysta niestety z chodników, co zagraża pieszym.

Dzięki tej drodze dla Rowerów stworzymy Aortę z dojazdem do każdego miejsca Piaseczna w relacji wschód Zachód. Jest to najbardziej potrzebny odcinek drogi rowerowej w Piasecznie w chwili obecnej w relacji wschód zachód, ponieważ udostępniłby również dla dzieci z sąsiednich miejscowości, nasz potencjał kulturalny (śródmieście, skatepark) bez angażowania rodziców w każdorazowe dostarczanie pociech autem.

Zasady korzystania

Posiadanie tej drogi w takim kształcie sprawi, że wszystkie grupy które mogą poruszać się po tej drodze a więc wszyscy mieszkańcy Piaseczna całodobowo będą mieli do dyspozycji bezpieczną, odseparowaną od aut możliwość przemieszczania się po Piasecznie ze zminimalizowanym zagrożeniem życia.

Co więcej obecnie budowane osiedla oraz nowe centrum edukacyjne potrzebują tej drogi dla wszystkich naszych mieszkańców, a jej kształt i jej istnienie pozwoli w dalszej kolejności na USPOKOJENIE RUCHU w centrum Piaseczna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt i budowa obustronnej drogi rowerowej400 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach