projekt nr 37

37. Kontraruch rowerowy dla Piaseczna


Lokalizacja

Ulice, na których należy wprowadzić kontraruch:
- łącznik przy Skwerze Kisiela/Urzędzie Miasta pomiędzy ul. Kościuszki i Sierakowskiego
- ul. Kościelna
- ul. Fabryczna
- ul. Czajewicza (od Nadarzyńskiej do Sienkiewicza)
- ul. Szkolna (od Al. Róż do Wojska Polskiego)
- Aleja Róż
- ul. Kusocińskiego (od. Wojska Polskiego do Szkolnej)
- ul. Wschodnia (od. Kościuszki do Kilińskiego)
- ul. Żabia
- łącznik pomiędzy ul. Słowiczą i Powstańców Warszawy na wysokości kościoła

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest tanie, skuteczne i bezpieczne usprawnienie komunikacji rowerowej w śródmieściu Piaseczna poprzez wprowadzenie kontraruchu na wybranych ulicach jednokierunkowych. Projekt zakłada stworzenie możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego w ulicach jednokierunkowych o ruchu uspokojonym lub o małym natężeniu ruchu.

Opis projektu

Do rozwiązań, które są chętnie stosowane w polskich miastach przez zarządców dróg, należy stworzenie możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego w ulicach jednokierunkowych o ruchu uspokojonym lub o małym natężeniu ruchu. W zależności od warunków na poszczególnych ulicach można zastosować:
- bądź zmianę sposobu organizacji ruchu poprzez dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” (kombinacja znaków B-2 i T-22),
- bądź wytyczenie klasycznych kontrapasów (stosowanych np. w Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Wrocławiu).
Mocną stroną, zwłaszcza tego pierwszego rozwiązania, jest praktycznie bezinwestycyjne zwiększenie dostępności śródmieścia Piaseczna dla ruchu rowerowego.

Ulice, na których należy wprowadzić kontraruch poprzez dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” (kombinacja znaków B-2 i T-22):
- łącznik przy Skwerze Kisiela/Urzędzie Miasta pomiędzy ul. Kościuszki i Sierakowskiego (60 m)
- ul. Kościelna (200 m)
- ul. Fabryczna (200 m)
- ul. Czajewicza (od Nadarzyńskiej do Sienkiewicza) (300 m)
- ul. Szkolna (od Al. Róż do Wojska Polskiego) (250 m)
- Aleja Róż (od Sikorskiego do Szkolnej) (400 m)
- ul. Kusocińskiego (od. Wojska Polskiego do Szkolnej) (350 m)
- ul. Wschodnia (od. Kościuszki do Kilińskiego) (70 m)
- ul. Żabia (80 m)
- łącznik pomiędzy ul. Słowiczą i Powstańców Warszawy na wysokości kościoła (70 m)
- ul. Topolowa (260 m)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego zwiększy dostępność śródmieścia Piaseczna dla ruchu rowerowego. Występowanie w mieście wielu ulic jednokierunkowych utrudnia poruszanie się na rowerze - wydłuża trasę dojazdu do ważnych celów podróży, a tym samym zniechęca do wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu.
Wprowadzenie kontraruchu uzupełni sieć dróg rowerowych realizowanych obecnie przez gminę Piaseczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zasady korzystania

Korzystanie z kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych spełnia w 100 proc. wymóg ogólnodostępności. Korzystanie z kontraruchu odbywa się na ogólnie obowiązujących zasadach korzystania z dróg publicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1łącznik przy Skwerze Kisiela/Urzędzie Miasta pomiędzy ul. Kościuszki i Sierakowskiego (60 m)2 000 zł
2ul. Kościelna (200 m)2 700 zł
3ul. Fabryczna (200 m)2 700 zł
4ul. Czajewicza (od Nadarzyńskiej do Sienkiewicza) (300 m)3 400 zł
5ul. Szkolna (od Al. Róż do Wojska Polskiego) (250 m)3 050 zł
6Aleja Róż (od Sikorskiego do Szkolnej) (400 m)4 100 zł
7ul. Kusocińskiego (od. Wojska Polskiego do Szkolnej) (350 m)3 750 zł
8ul. Wschodnia (od. Kościuszki do Kilińskiego) (70 m)2 000 zł
9ul. Żabia (80 m)2 000 zł
10łącznik pomiędzy ul. Słowiczą i Powstańców Warszawy na wysokości kościoła (70 m)2 000 zł
11ul. Topolowa (250 m)3 050 zł
Łącznie: 30 750 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach