projekt nr 31

31. Boiska dla młodzieży w Zalesinku


Lokalizacja

Działka przy skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego i 11 Listopada.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada lokalizację 2 boisk do gry w: piłkę nożną (drużyny 5-osobowe, tzw. futsal)
i mini koszykówkę dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt zakłada lokalizację 2 boisk na terenie działki gminnej (skrzyżowanie ulic Wołodyjowskiego i 11 Listopada).

Jej położenie widoczne w załączniku "MAPA".

Projekt (załącznik "SZKIC") przewiduje usunięcie istniejącego ogrodzenia
i wewnątrz jego bez wycinki drzew w jego linii:

- zainstalowanie ogrodzenia wysokości 4 m typu siatkowego 42 m x 33 m (kolor niebieski)
  oraz wewnętrznego (kolor zielony),

- przygotowanie boiska do piłki nożnej (nawierzchnia trawa z rolki oraz instalacja 2 bramek),

- przygotowania boiska do koszykówki (dostosowanie istniejącej nawierzchni ziemnej oraz instalacja 2 koszy),

- na pozostałym terenie zainstalowanie stojaka na rowery i kosza na śmiecie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Grupa docelowa młodzież szkolna nie ma w Gołkowie Letnisku i Zalesinku ogólnodostępnego terenu do spędzania czasu wolnego.
Mają ograniczony dostęp do boiska przy szkole na ul. Głównej poza zajęciami szkolnymi.
W lecie młodzież można spotkać na terenach niezamieszkałych, gdzie przebywanie grozi niebezpieczeństwem, np. "Kotyrki" przy stacji uzdatniania wody w Zalesiu Dolnym
(las z wyspą, zanieczyszczony zbiornik wody, ostatni rok teren przebywania dzików).

Projekt to propozycja dla dzieci i młodzieży, możliwość gry w piłkę nożną oraz koszykówkę na zorganizowanym bezpiecznym miejscu.
Projekt zakłada w przyszłości organizację amatorskiego turnieju w piłce nożnej dla młodzieży,
na tym obiekcie, co ma zachęcić do aktywnego korzystania z obiektu.

Projekt spełnia zadania gminy:
"Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompletne ogrodzenie siatkowe45 000 zł
2Przygotowanie podłoża trawa z rolki dla boiska piłka nożna22 000 zł
32 bramki 3 m x 2 m do piłki nożnej3 500 zł
42 kosze z tablicą i obręczą 6 000 zł
51 stojak na rowery ośmiomiejscowy1 500 zł
61 kosz na śmieci1 000 zł
Łącznie: 79 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Sprzątanie terenu i opróżnianie kosza na śmieci. Wydział Utrzymania Terenów Publicznych poinformował, że kosze są opróżniane 2 lub 3 razy w tygodniu.