projekt nr 21

21. Stolik do gry w szachy w Parku Zachodnim


Opis projektu

Istnieje potrzeba zwiększenia dostępu do rozrywki w centrum Piaseczna dla mieszkańców osiedla. Jednym z elementów zaspokojenia tej potrzeby może być montaż stolika do szachów. Ta popularna gra może zainteresować wszystkie pokolenia Piaseczna a stolik wykorzystywana do innych gier - w wracaby, chińczyka etc

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zwiększenie rozrywki oraz zapewnienie różnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Opis lokalizacji

Park Zachodni

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dostęp do obiektu całodobowo, bez ograniczeń wiekowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż stolika 5 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach