projekt nr 18

18. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Dźwiękowej w Józefosławiu


Lokalizacja

ul. Dźwiękowa, chodnik od ul. Julianowskiej do końca ul. Dźwiękowej.

Skrócony opis projektu

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Dźwiękowej w Józefosławiu jest inwestycją niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z uroków wsi Józefosław. Dodatkowo budowa ta uzupełni powstały wzdłuż ul. Julianowskiej chodnik i zapewni bezpieczną drogę dzieciom do szkoły. Dzieci nie posiadają, na tym fragmencie, zagwarantowanego bezpiecznego dojścia do ul. Julianowskiej.

Opis projektu

Budowa chodnika wzdłuż ul. Dźwiękowej jest inwestycją niezbędną z uwagi na brak ciągu pieszego na tej ulicy. Mieszkańcy ulicy oraz mieszkańcy Julianowa i Józefosławia spacerujący ul. Dźwiękowa idą ulicą pomiędzy jadącymi samochodami. Dzieci nie posiadają, na tym fragmencie, zagwarantowanego bezpiecznego dojścia do ul. Julianowskiej celem dotarcia do szkoły lub na przystanek autobusowy.

Zadanie polega na budowie chodnika o szerokości 1m i długości 300m po północnej stronie ulicy. Chodnik zacznie się przy ul. Julianowskiej i skończy się na końcu ul. Dźwiękowej. Chodnik będzie wykonany zgodnie ze standardem ciągu pieszego, który jest zastosowany w Józefosławiu. Dzięki tej budowie powstanie ciąg pieszy i skomunikuje osiedla położone przy ul. Dźwiękowej z ul. Julianowską i dalej z infrastrukturą wsi Józefosław.

Realizacja tego projektu nie będzie generował kosztów utrzymania w kolejnych latach z uwagi na fakt, że za utrzymanie chodnika będą odpowiedzialni właściciele nieruchomości położnych wzdłuż trasy przebiegu tego ciągu pieszego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności wsi Józefosław oraz Julianów. Mieszkańcy spacerujący tą ulicą chodzą całą szerokością ulicy. Realizując ten projekt będzie spełniona potrzeba zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa dla osób poruszających się w ciągu pieszo-jezdnym. Rodzice nie będą musieli martwić o zagrożenia wynikające z pokonywania trasy przez ich dzieci do szkoły, która nie posiada chodnika. Projekt ten spotka się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony mieszkańców ponieważ dotychczasowe rozmowy na ten temat potwierdziły ogromną potrzebę budowy chodnika.

Zasady korzystania

Pomimo, że projekt ma charakter lokalny, każdy spacerowicz będzie mógł z niego skorzystać bez żadnych ograniczeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika zgodnie z cennikiem miejskim 300m245 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach