projekt nr 11

11. Jednostronny chodnik w ul. Mickiewicza w Piasecznie


Lokalizacja

Ulica Mickiewicza w Piasecznie ... fragmentami na całej długości po stronie wschodniej.

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy DOKOŃCZENIA budowy jednostronnego chodnika w ul. Mickiewicza po stronie wschodniej i uwzględnia ułożenie kostki brukowej na długości zaledwie pięciu nieruchomości o łącznej długości ok. 130 mb. i szerokości 2,0  - 2,5 m.. Na znacznej długości ulicy chodnik został już wykonany po budowie sieci wod.- kan. i budowie nowej nawierzchni.

Opis projektu

Układanie kostki brukowej nie wymaga szczególnego opisu. Zasadniczym elementem umożliwiającym realizację zadania jest spełnienie niezbędnych formalności związanych z pozyskaniem przez Gminę fragmentów gruntu, lub pisemnej zgody właścicieli na budowę bez konieczności zmian własnościowych. Zgodę znacznej większości właścicieli nieruchomości uzyskano w trakcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
Realizacja robót będzie miała charakter wykończeniowy zadania zrealizowanego w znacznej części przed kilku laty i nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ulica Mickiewicza jest drogą do szpitala, specjalistycznej przychodni lekarskiej i istniejących domostw. Posiada znikomą, jak na dzisiejsze wymogi szerokość jezdni i brak jest ciągłych chodników zapewniających bezpieczeństwo zmiennie intensywnego ruchu pieszego i kołowego. Fragmentami ulicy bez chodnika przemieszczają się piesi sprawni i niesprawni na wózkach, matki z dziećmi, rowerzyści, liczne pojazdy mieszkańców, pacjentów przychodni i rodzin odwiedzających chorych w szpitalu, karetki pogotowia, pojazdy zaopatrzenia i autobusy komunikacji miejskiej. Zdarzają się kolizje i na szczęście jeszcze bez ofiar, ale droga o tak licznych funkcjach powinna zapewnić stosowne i powszechne bezpieczeństwo.
Właściciele zaledwie pięciu nieruchomości nie udostępnili części swoich gruntów na budowę chodnika. Jest to łączna długość ok. 130 m., co daje powierzchnię ok. 300 m.kw. kostki brukowej, a w zależności od wykonawcy koszt realizacji nie powinien przekroczyć 40.000 zł..  

Zasady korzystania

Chodniki wzdłuż istniejących jezdni nie są elementem szczególnym i zasady korzystania są powszechnie znane, są jak wszędzie ogólnodostępne i stwarzają niezbędne w miastach bezpieczeństwo ruchu. Aprobata takich zadań przez ogół mieszkańców jest oczywista i stanowi raczej powszechne oczekiwanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ogólna powierzchnia ok. 300 m.kw. - koszt max. do 40.000 zł.40 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach