projekt nr 10

10. Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Jeziorki


Lokalizacja

Odcinek od mostu drogowego nad rzeką na końcu ul. Świętojańskiej do mostu kolejowego na końcu Al. Kasztanów

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy budowy pierwszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż północnego brzegu rzeki Jeziorki od ul. Świętojańskiej w Piasecznie do mostu PKP nad rzeką na końcu Al. Kasztanów w Zalesiu Dolnym.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduję opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej uwzględniającej pełny zakres robót budowlanych wraz z kosztorysem, wszelkie uzgodnienia oraz realizację budowy na sugerowanym odcinku. Ścieżka rowerowa nad rzeką powinna być odpowiednio oznakowana i zabezpieczona przed ewentualnie niebezpiecznymi zdarzeniami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie miasta brak jest rekreacyjnych ścieżek rowerowych, a wskazany kierunek południowy od miasta jest prócz Lasu Kabackiego na północy, najbardziej uczęszczanym kierunkiem wypraw rowerowych indywidualnych, jak i całych rodzin na Górki Szymona i nad zalew. Proponowany odcinek trasy rowerowej byłby pierwszym fragmentem trasy rowerowej nad Jeziorką, który sukcesywnie można by zbudować na całym pasie rzeki biegnącej przez tereny Gminy.
Zakres robót niniejszego projektu - w ramach posiadanych środków.

Zasady korzystania

Ścieżka rowerowa jest, jak wszędzie, obiektem ogólnodostępnym udostępnionym bezpłatnie i jednocześnie musi być odpowiednio opisana i oznakowana, ze stosownymi zakazami włącznie (zwierzęta, inne pojazdy, dopuszczalna prędkość itp.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja wraz z realizacją100 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach