projekt nr 2

2. Inteligentna komunikacja


Opis projektu

jw.
+ jako opcja minimun stworzenie 'zielonych strzałek' na wybranych skrzyżowaniach, które pozwolą na ruch w prawo po ocenie stanu bezpieczeństwa przez skręcającego kierowcę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Niekiedy aby przejechać kilka km w Piasecznie konieczne jest poświęcenie 20 min.

Opis lokalizacji

Henryka Śienkiewicza Dworcowa Pomorska Wojska Polskiego Nadarzyńska ...

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Brak wiedzy nt. kosztów rozwiązania99 000 zł