projekt nr 2

2. Inteligentna komunikacja


Lokalizacja

Henryka Śienkiewicza
Dworcowa
Pomorska
Wojska Polskiego
Nadarzyńska
...

Skrócony opis projektu

Stworzenie skoordynowanego systemu świateł drogowych pozwalającego na zmniejszenie korków i utrudnień komunikacyjnych w szczególności w godzinach szczytów komunikacyjnych.

Opis projektu

jw.
+ jako opcja minimun stworzenie 'zielonych strzałek' na wybranych skrzyżowaniach, które pozwolą na ruch w prawo po ocenie stanu bezpieczeństwa przez skręcającego kierowcę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Niekiedy aby przejechać kilka km w Piasecznie konieczne jest poświęcenie 20 min.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Brak wiedzy nt. kosztów rozwiązania99 000 zł